ČSN EN ISO 3251 (673031) Zrušená norma

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

ČSN EN ISO 3251 Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek v nátěrových hmotách, pojivech pro nátěrové hmoty, polymerních disperzích a pryskyřicích vzniklých kondenzací typu fenolických pryskyřic (v rezolech, roztocích novolaků atd.).
Tuto metodu lze použít i u naformulovaných disperzí obsahujících plniva, pigmenty a jiné pomocné látky (např. zahušťovadla a filmotvorná činidla). Aby byla metoda použitelná pro neplastifikované polymerní disperze a kaučukové latexy, musí být netěkavý zbytek za podmínek zkoušky chemicky stabilní.

Označení ČSN EN ISO 3251 (673031)
Katalogové číslo 93101
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963931012
Norma byla zrušena k 1. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3251 (673031)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3251 (673031) z listopadu 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)