ČSN (normy i změny) z května 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - květen 2011

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

350 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - květen 2011

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

340 Kč

ČSN EN 61666 ed. 2 (013730) - květen 2011 aktuální vydání

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému

230 Kč

ČSN EN 61666/změna Z1 (013730) - květen 2011

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování přípojných míst uvnitř systémů

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 23601 (018017) - květen 2011

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-2 +A1/Oprava 1 (024302) - květen 2011

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 13341 (078520) - květen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 558/Oprava 1 (133031) - květen 2011

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60546-1 ed. 2 (180436) - květen 2011 aktuální vydání

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60546-1/změna Z1 (180436) - květen 2011

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů. Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60546-2 ed. 2 (180436) - květen 2011 aktuální vydání

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60546-2/změna Z1 (180436) - květen 2011

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů. Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 3611 (251402) - květen 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Mikrometry pro vnější měření - Návrh a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - květen 2011

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9244 (277509) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.16t

780 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13260 +A1 (280520) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

350 Kč

ČSN EN 13261 +A1 (280522) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč

ČSN EN 13715 +A1 (280526) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 15427 +A1 (280555) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

340 Kč

ČSN EN 15624 +A1 (284042) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

340 Kč

ČSN EN 14601 +A1 (284051) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

350 Kč

ČSN EN 15611 +A1 (284056) - květen 2011

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

550 Kč

ČSN EN 15612 +A1 (284057) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

340 Kč

ČSN EN 15625 +A1 (284058) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4700-004 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 4: Drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-007 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 7: Přetavování vsázky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2283 (311710) - květen 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2997-016 (311811) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 016: Zástrčka s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4641-103 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 103: S volnou sekundární ochranou, simplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 2,74 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-104 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 104: S volnou sekundární ochranou, duplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 4,95 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-105 (311934) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 105: S volnou sekundární ochranou, kvadrial, robustní konstrukce s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 5,72 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3197 (312007) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Projektování a montáž leteckých elektrických a optických systémů propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 3873 (312007) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení únavové trhliny zkušebních vzorků pomocí růstu Corner-Cracked (CC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4657 (312229) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vakuové indukční přetavení a přetavení odtavnou elektrodou - Zpracováno rozpouštěcím žíháním a precipitačním přetavováním - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4800-001 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 001: Desky, plechy a pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-002 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-003 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 003: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-004 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 004: Dráty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-005 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 005: Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-006 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 006: Kontrolní a sériové výkovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-007 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 007: Přetavený polotovar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4800-008 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 008: Kontrolní a sériové odlitky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3687 (313143) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 650 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

266 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-617 (330050) - květen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 3.19t, A3 8.19t

1 075 Kč

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565) - květen 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t

520 Kč

ČSN EN 61373/změna Z2 (333565) - květen 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2/změna A1 (345615) - květen 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

230 Kč

ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-1/změna Z1 (346565) - květen 2011

Specifikace slepované lepenky - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-3-1/změna Z1 (346565) - květen 2011

Specifikace slepované lepenky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Specifikace slepované tvrzené lepenky - Typy LB 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 a 3.3.2

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61935-2 ed. 2/změna Z1 (347750) - květen 2011

Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61935-2 ed. 3 (347750) - květen 2011

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-23-2 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z6 (354055) - květen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 512-9/změna Z7 (354055) - květen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 512-9/změna Z8 (354055) - květen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 512-9/změna Z9 (354055) - květen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-101/změna A1 (354222) - květen 2011

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-7 ed. 2/změna Z1 (354620) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (354620) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60514/změna Z1 (356116) - květen 2011

Přejímací kontrola činných střídavých elektroměrů třídy přesnosti 2

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62058-11 (356116) - květen 2011

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly

590 Kč

ČSN EN 62058-21 (356116) - květen 2011

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B)

340 Kč

ČSN EN 62058-31 (356116) - květen 2011

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C)

230 Kč

ČSN EN 61358/změna Z1 (356117) - květen 2011

Přejímací kontrola střídavých statických elektroměrů pro činnou energii s přímým zapojením (třídy přesnosti 1 a 2)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60539-2/změna A1 (358145) - květen 2011

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2022.

190 Kč

ČSN EN 60384-26 (358291) - květen 2011

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60384-26-1 (358291) - květen 2011

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62258-1 ed. 2 (358759) - květen 2011 aktuální vydání

Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62258-1/změna Z1 (358759) - květen 2011

Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62047-4 (358775) - květen 2011

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 4: Kmenová specifikace pro MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-19/změna A1 (358799) - květen 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60749-32/změna A1 (358799) - květen 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62614 (359291) - květen 2011

Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-25 ed. 4/změna A11 (361045) - květen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-90 ed. 3/změna A1 (361045) - květen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 62115/změna Z1 (361338) - květen 2011

Elektrické hračky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 21. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 60745-2-17 ed. 2 (361551) - květen 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 15. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60745-2-17/změna Z1 (361575) - květen 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-30/změna Z1 (364800) - květen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti neinvazivních monitorů krevního tlaku s automatickým cyklováním

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 80601-2-30 (364801) - květen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 24. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

772 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10051 (420034) - květen 2011 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 3953 (420759) - květen 2011 aktuální vydání

Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 10029 (425311) - květen 2011 aktuální vydání

Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-4 (450020) - květen 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 906 Kč

ČSN EN ISO 13500/změna A1 (451400) - květen 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15587/Oprava 2 (461080) - květen 2011

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Triticum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 3356 (570551) - květen 2011

Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy

190 Kč

ČSN ISO 2911 (570730) - květen 2011

Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda

190 Kč

ČSN 57 0802 (570802) - květen 2011

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 175 (640242) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1447 +A1 (643140) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1874-2/změna A1 (643610) - květen 2011

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15877-1/změna A1 (646414) - květen 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN EN ISO 15877-2/změna A1 (646414) - květen 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

65 Kč

ČSN EN ISO 15877-3/změna A1 (646414) - květen 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

65 Kč

ČSN EN ISO 15877-5/změna A1 (646414) - květen 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

125 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7/změna A1 (646423) - květen 2011

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Směrnice pro posuzování shody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13598-1 (646432) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16591 (656034) - květen 2011

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591:2010)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - květen 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6500 (656500) - květen 2011

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.13t

157 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-4/změna Z4 (730035) - květen 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

32 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 10717 (795250) - květen 2011

Obuv - Metoda zkoušení zdrhovadel - Pevnost v průtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Všeobecné principy zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové)

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-19 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-5 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - květen 2011 aktuální vydání

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13982-1/změna A1 (832727) - květen 2011

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)

125 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky

190 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - květen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky

340 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - květen 2011 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 25539-1/Oprava 1 (852928) - květen 2011

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25539-2/Oprava 1 (852928) - květen 2011

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8362-7 (855801) - květen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 386 V1.5.1 (872004) - květen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-23 V1.4.1 (875101) - květen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (875101) - květen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-34 V1.1.1 (875101) - květen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 065 V1.2.1 (875141) - květen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 (875155) - květen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 442 V1.2.1 (876035) - květen 2011

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 (876052) - květen 2011

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 (876052) - květen 2011

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 (876052) - květen 2011

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 (878801) - květen 2011

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 (878801) - květen 2011

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 (878801) - květen 2011

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-4-2 V1.1.1 (878801) - květen 2011

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 4534 (945064) - květen 2011

Smalty - Stanovení reologických vlastností - Zkouška roztékavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19136 (979856) - květen 2011

Geografická informace - Značkovací jazyk geografie (GML)

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

2 150 Kč