ČSN EN 60546-1 ed. 2 (180436) Aktuální vydání

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se vztahuje na pneumatické a elektrické řídicí jednotky pro průmyslové procesy používající nepřerušované analogové vstupní a výstupní signály podle platných mezinárodních norem. Norma nemusí být nutně použita pro řídicí jednotky s mikroprocesory. Norma specifikuje jednotné metody zkoušek. Podmínky zkoušek specifikované touto normou se používají tehdy, nejsou-li mezi výrobcem a uživatelem dohodnuty jiné. Jestliže se nepožaduje splnění všech podmínek daných touto normou, může se mezi výrobcem a uživatelem dohodnout jiný zkušební program v závislosti na povaze a rozšíření zkoušeného zařízení.

Označení ČSN EN 60546-1 ed. 2 (180436)
Katalogové číslo 88181
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963881812
Tato norma nahradila ČSN EN 60546-1 (180436) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60546-2 ed. 2 (180436)
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky