ČSN ISO 23601 (018017)

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů a zavádí společný způsob zobrazení pozice uživatele/prohlížejícího ve vztahu k určeným únikovým trasám vedoucí k nouzovým východům a umístění věcných prostředků požární ochrany a nouzových a záchranných prostředků, v blízkosti a přilehlé k únikovým cestám. Únikové plány jsou nedílnou součástí systému bezpečnostního značení objektu a nezbytnou součástí naváděcího systému bezpečného úniku z objektu.
Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích.
Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze.
Norma však nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné technické dokumenty pro specialisty.
POZNÁMKA: Podle stávající české legislativy je pojem "únikový plán" srovnatelný s pojmem "grafická příloha požárního evakuačního plánu" ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Označení ČSN ISO 23601 (018017)
Katalogové číslo 88025
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963880259
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 23 601
  • ČSN ISO 23601:2011
  • ČSN ISO 23 601:2011