ČSN (normy i změny) z února 2008

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61163-1 (010648) - únor 2008

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - únor 2008

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

250 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8501-3 (038221) - únor 2008

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

190 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - únor 2008

Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky

230 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

190 Kč

ČSN EN 60974-4/Oprava 1 (052205) - únor 2008

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12809/Oprava 2 (061203) - únor 2008

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12809/Oprava 3 (061203) - únor 2008

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12809/Oprava 4 (061203) - únor 2008

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12815/Oprava 2 (061204) - únor 2008

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12815/Oprava 3 (061204) - únor 2008

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12815/Oprava 4 (061204) - únor 2008

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13229/Oprava 2 (061205) - únor 2008

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13229/Oprava 3 (061205) - únor 2008

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13229/Oprava 4 (061205) - únor 2008

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13240/Oprava 2 (061206) - únor 2008

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13240/Oprava 3 (061206) - únor 2008

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13240/Oprava 4 (061206) - únor 2008

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-11 (077604) - únor 2008

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 12953-9 (077853) - únor 2008

Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - únor 2008

Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-6 (125301) - únor 2008

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník

440 Kč

13 Armatury a potrubí

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4011/změna Z1 (274011) - únor 2008

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

340 Kč

ČSN EN ISO 3411 (278007) - únor 2008 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15049 (280550) - únor 2008

Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-506 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-507 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-601 (311725) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3475-602 (311725) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-303 (311925) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Šířka pásma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-601 (311925) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4314 (312140) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D ≤ 250 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4317 (312141) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4315 (312150) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De ≤ 100 mm - Rm ≥ 900 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4318 (312151) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De ≤ 100 mm - Rm ≥ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4373 (312160) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PD9001 (NiCu31) - Žíhaná, trubky bezešvé D ≤ 75 mm, a ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3361 (312207) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy a ≤ 6 mm, 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3162 (312208) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy, a ≤ 6 mm, Rm ≥ 930 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2467 (312209) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky, plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤ Rm ≤ 670 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3480 (312210) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X5CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3488 (312211) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3161 (312238) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 930 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3160 (312239) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Žíhaná na měkko - Rm ≤ 780 MPa - Dráty - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3359 (312280) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3365 (312282) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3163 (312288) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4098 (312289) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Přetavená, kalená a popouštěná, výkovky De ≤ 50 mm, 1 250 MPa ≤ Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4216 (312290) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, odlitek získaný metodou vytavitelného modelu De ≤ 50 mm, Rm ≥ 900 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4346 (312291) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4347 (312292) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 15272-4 (323371) - únor 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 79-19/změna Z1 (330390) - únor 2008

Nevýbušná elektrická zařízení. Část 19: Opravy a generální prohlídky nevýbušného elektrického prostředí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60204-31/Oprava 1 (332200) - únor 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

Změna byla zrušena k 28. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-20/změna A1 (333432) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-4/změna Z1 (334210) - únor 2008

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50149/Oprava 1 (341558) - únor 2008

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62025-1 ed. 2 (345861) - únor 2008 aktuální vydání

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62025-1/změna Z1 (345861) - únor 2008

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-11 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60454-3-11/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Kombinované pásky z celulózového krepovaného papíru a polyethylentereftalátové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-15/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 15: Kombinovaná samolepicí páska z polyesterové fólie a netkané polyesterové textilie s teplem tvrditelným kaučukovým lepidlem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-16/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 16: Samolepicí pásky z polyesterové fólie kombinované se skleněným vláknem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-17/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 17: Kombinovaná polyester/epoxidová samolepicí páska

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-4 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-4/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Celulózový krepovaný papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-5/změna Z1 (346542) - únor 2008

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Celulózový nekrepovaný papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60228/Oprava 1 (347201) - únor 2008

Jádra izolovaných kabelů

20 Kč

ČSN EN 60264-4-2/Oprava 1 (347394) - únor 2008

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)

20 Kč

ČSN EN 50182/Oprava 2 (347509) - únor 2008

Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

20 Kč

ČSN EN 61580-4/Oprava 1 (347920) - únor 2008

Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61580-6/Oprava 1 (347920) - únor 2008

Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60439-1 ed. 2/Oprava 1 (357107) - únor 2008

Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-801 ed. 2 (358174) - únor 2008 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN EN 140401-801/změna Z1 (358174) - únor 2008

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 1

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-802 ed. 2 (358174) - únor 2008 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.11t, A2 8.14t, A3 7.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

725 Kč

ČSN EN 140401-802/změna Z1 (358174) - únor 2008

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-803 ed. 2 (358174) - únor 2008 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.11t, A2 10.13t, A3 7.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

815 Kč

ČSN EN 140401-803/změna Z1 (358174) - únor 2008

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-1 (358475) - únor 2008

Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50377-10-1/změna Z1 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 10-1: Typ MU-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-6-2 ed. 2 (359242) - únor 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-6-2/změna Z1 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-8-6 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-7 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-8 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-9 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50378-3-1 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50378-3-2 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60745-2-14/změna A1 (361575) - únor 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-14/změna A11 (361575) - únor 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-17/změna A11 (361575) - únor 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50317/změna A2 (362313) - únor 2008

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-2/změna Z1 (364800) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-6/změna Z1 (364800) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Použitelnost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-8/změna Z1 (364800) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.13t, Oprava 1 4.16t, A11 12.17t

1 055 Kč

ČSN EN 60065/Oprava 2 (367000) - únor 2008

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-7/Oprava 1 (367211) - únor 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7: Vlastnosti systému

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811) - únor 2008 aktuální vydání

Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60645-3/změna Z1 (368811) - únor 2008

Audiometry. Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 26300 (369845) - únor 2008

Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

5 100 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 3-7 +A1 (389100) - únor 2008 aktuální vydání

Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 1866-1 (389161) - únor 2008

Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

360 Kč

ČSN EN 12416-1 +A2 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

350 Kč

ČSN EN 12416-2 +A1 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 515/Oprava 1 (420053) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku. Výrobky tvářené. Označování stavů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 573-5 (421401) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků

230 Kč

ČSN EN 1386 (421429) - únor 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 14392 (424493) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Požadavky na anodicky oxidované výrobky určené pro styk s potravinami

190 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 24347 (472003) - únor 2008

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 9609 (569609) - únor 2008

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

440 Kč

ČSN EN ISO 22005 (569612) - únor 2008

Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11815 (570525) - únor 2008

Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13016-2 (656068) - únor 2008 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

230 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 15319 (722499) - únor 2008

Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny

440 Kč

ČSN EN 725-1 (727515) - únor 2008 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

190 Kč

ČSN EN 725-10 (727515) - únor 2008 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

230 Kč

ČSN EN 1548 (727657) - únor 2008

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda expozice asfaltem

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1993-1-3 (731401) - únor 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

997 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - únor 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 12.13t, A1 7.19t, A2 5.20t

884 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15385 (771009) - únor 2008

Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro určení pevnosti svaru hlavy

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-C09/změna A1 (800170) - únor 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15614 (832803) - únor 2008

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 20988 (835025) - únor 2008

Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření

570 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.4.1 (874604) - únor 2008

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.6.1 (875005) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 (875005) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

8 300 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.1.1 (875011) - únor 2008

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.3.1 (875042) - únor 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-2 V3.2.1 (875042) - únor 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

8 300 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-2 V1.3.1 (875042) - únor 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF- ISIIC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-5 V1.3.1 (875042) - únor 2008

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.2.1 (875113) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.2.1 (875113) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 510-1 V1.1.1 (875138) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 (875138) - únor 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 15531-31 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15531-32 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15531-42 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15531-43 (974104) - únor 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč