ČSN EN 12953-9 (077853)

Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

ČSN EN 12953-9 Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na omezovače (nebo omezovací zařízení), které jsou zabudovány v bezpečnostních systémech válcových kotlů, jak je definováno v EN 12953-1. Omezovačem (nebo omezovacím zařízením) může být buď bezpečnostní výstroj, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3, která musí zahrnovat bezpečnostní logiku a koncové aktivační zařízení, nebo jeden prvek bezpečnostního systému, např. snímač úrovně hladiny vody se sebekontrolou používaný jako součást bezpečnostní výstroje, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3; celková ochranná funkce kotle musí být zajištěna ve spojení s další bezpečnostní logikou (je-li to vhodné) a koncovým aktivačním zařízením. V normě jsou obsaženy i požadavky na navrhování a přezkoušení funkční způsobilosti omezovačů.

Označení ČSN EN 12953-9 (077853)
Katalogové číslo 80552
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2008
Datum účinnosti 1. 3. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963805528
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12953-1 (077853)
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-10 (077853)
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12953-11 (077853)
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12953-12 (077853)
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

ČSN EN 12953-13 (077853)
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

ČSN EN 12953-2 (077853)
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-3 (077853)
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-4 (077853)
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-5 (077853)
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12953-7 (077853)
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (077853)
Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku