ČSN EN 12952-11 (077604)

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

ČSN EN 12952-11 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na omezovače (nebo omezovací zařízení), které jsou zabudovány v bezpečnostních systémech vodotrubných kotlů, jak je definováno v EN 12952-1.
Omezovačem (nebo omezovacím zařízením) může být buď bezpečnostní výstroj, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3, která musí zahrnovat bezpečnostní logiku a koncové aktivační zařízení, nebo jeden prvek bezpečnostního systému, např. snímač úrovně hladiny vody se samokontrolou používaný jako součást bezpečnostní výstroje, jak je definována ve směrnici pro tlaková zařízení, v článku 1, odstavci 2.1.3; celková ochranná funkce kotle musí být zajištěna ve spojení s další bezpečnostní logikou (je-li to vhodné) a koncovým aktivačním zařízením. V této evropské normě jsou obsaženy i požadavky na navrhování a přezkoušení funkční způsobilosti omezovačů.

Označení ČSN EN 12952-11 (077604)
Katalogové číslo 80553
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2008
Datum účinnosti 1. 3. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963805535
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12952-1 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 12952-10 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12952-12 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12952-13 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

ČSN EN 12952-14 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

ČSN EN 12952-15 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12952-16 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

ČSN EN 12952-18 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

ČSN EN 12952-2 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-3 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-4 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

ČSN EN 12952-5 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-6 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-7 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12952-8 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12952-9 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

foo