ČSN EN 12952-16 (077604) Aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

ČSN EN 12952-16 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1 - Předmět normy
1.1 - Spalovací zařízení
Tento dokument platí pro spalovací zařízení parních a horkovodních kotlů na prášková paliva a začíná zařízením pro dopravu paliva do kotlových zásobníků nebo zařízeními pro uskladňování práškového paliva a končí odpopelňovacím zařízením. U spalovacího zařízení pro spalování více paliv s použitím samostatných nebo kombinovaných hořáků platí tyto požadavky pro příslušnou část spalující práškové palivo. U jiných paliv nebo spalovacích zařízení použitých v kombinaci platí jiné požadavky, např. EN 12952-8:2022
1.2 - Paliva
Tyto požadavky platí pro použiti práškových paliv připravených z pevných paliv s nízkým a vysokým obsahem hořlavých plynů. Patří sem např. koks, antracit, vysokovýhřevné uhlí a černé uhlí, lignit či hnědé uhlí, ropný koks a živičná břidlice.
1.3 - Provoz
Požadavky na provozní zařízení platí pro parní a horkovodní kotle pod trvalým dozorem vykonávaným řádně vyškolenými osobami.
Protože spalovací zařízení spalující práškové palivo mohou být konstruována buď jako zařízení s přímým spalováním, nebo jako zařízení s nepřímým spalováním, musí se provozní požadavky lišit. V příloze A jsou shrnuty provozní požadavky na spalovací zařízení včetně zařízení na práškové mletí.

Označení ČSN EN 12952-16 (077604)
Katalogové číslo 516902
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135169023
Tato norma nahradila ČSN EN 12952-16 (077604) z května 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12952-1 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 12952-10 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12952-11 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

ČSN EN 12952-12 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12952-13 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

ČSN EN 12952-14 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

ČSN EN 12952-15 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12952-18 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

ČSN EN 12952-2 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-3 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-4 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

ČSN EN 12952-5 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-6 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-7 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12952-8 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12952-9 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

foo