ČSN EN 12952-8 (077604) Aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12952-8 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1 - Předmět normy
1.1 - Spalovací zařízení
Tato část této evropské normy stanoví požadavky na spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva parních a horkovodních kotlů definovaných v EN 12952-1:2015.
Tyto požadavky platí i pro spalovací zařízení regeneračních kotlů (kotle na sulfátový výluh) společné s dodatky a doplňky uvedenými v příloze A této normy.
Tyto požadavky rovněž platí na kombinaci plynové turbíny s ohřívaným nebo neohřívaným parním kotlem s rekuperací tepla s dodatky a změnami uvedenými v příloze B tohoto dokumentu.
POZNÁMKA 1 - Tato norma neplatí pro kotle s topnou spirálou (kotlové výměníky/malé kotle), v nichž se používají hořáky podle EN 12953-7 která platí pro zařízení s jedním hořákem.
POZNÁMKA 2 - Tato norma neplatí pro olejové hospodářství a regulační stanice dálkových plynovodů.
1.2 - Paliva
Tato část této evropské normy stanoví požadavky, které se týkají použití kapalných a plynných paliv, jež jsou definována v této normě. Paliva, která nejsou standardizována běžné v distribuční síti mohou vyžadovat doplňující nebo alternativní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatřeni pro sulfátový výluh jsou uvedena v příloze A.

Označení ČSN EN 12952-8 (077604)
Katalogové číslo 516904
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135169047
Tato norma nahradila ČSN EN 12952-8 (077604) z května 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12952-1 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 12952-10 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12952-11 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

ČSN EN 12952-12 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12952-13 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

ČSN EN 12952-14 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

ČSN EN 12952-15 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12952-16 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

ČSN EN 12952-18 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

ČSN EN 12952-2 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-3 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-4 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

ČSN EN 12952-5 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-6 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12952-7 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12952-9 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

foo