ČSN (normy i změny) z května 2007

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5817/Oprava 1 (050110) - květen 2007

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14172/Oprava 1 (055319) - květen 2007

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 89 +A1/změna A3 (061414) - květen 2007

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 89 +A1/změna A4 (061414) - květen 2007

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15189 (132078) - květen 2007

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2/změna A1 (270105) - květen 2007

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2997-004 (311811) - květen 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 004: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2997-008 (311811) - květen 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61140 ed. 2/změna A1 (330500) - květen 2007

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Změna byla zrušena k 27. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50050/změna Z1 (332034) - květen 2007

Nevýbušná elektrická zařízení - Elektrostatické ruční stříkací zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50177/změna Z1 (332037) - květen 2007

Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nanášení hořlavých práškových povlakových materiálů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 4660-6-505 (334660) - květen 2007

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

780 Kč

ČSN 33 4660-6-505/změna A1 (334660) - květen 2007

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2

230 Kč

ČSN EN 60519-4/změna Z1 (335002) - květen 2007

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Z9 (342710) - květen 2007

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-2/změna A1 (342710) - květen 2007

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

440 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61212-2 ed. 2 (346520) - květen 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61212-2/změna Z1 (346520) - květen 2007

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525) - květen 2007 aktuální vydání

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-1/změna Z1 (346525) - květen 2007

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60371-3-4/změna A1 (346610) - květen 2007

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

125 Kč

ČSN EN 60371-3-6/změna A1 (346610) - květen 2007

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B

125 Kč

ČSN EN 60371-3-7/změna A1 (346610) - květen 2007

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-13 (351001) - květen 2007

Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 50470-1 (356137) - květen 2007

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.13t, A1 5.19t

760 Kč

ČSN EN 50470-2 (356137) - květen 2007

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

465 Kč

ČSN EN 50470-3 (356137) - květen 2007

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

475 Kč

ČSN EN 61326-1/Oprava 1 (356509) - květen 2007

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50300/změna Z1 (357042) - květen 2007

Rozváděče nn - Všeobecné požadavky na rozváděče nn pro distribuční transformovny

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-5/změna Z1 (357107) - květen 2007

Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energie v sítích

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61338-1-4/Oprava 1 (358454) - květen 2007

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62047-2 (358775) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 2: Metody zkoušek v tahu tenkovrstvových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-3 (358775) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-3 ed. 2 (358787) - květen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-3/změna Z1 (358787) - květen 2007

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 3: Dílčí specifikace pro zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD)

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62132-1/Oprava 1 (358798) - květen 2007

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-10/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60749-11/Oprava 2 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60749-12/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

20 Kč

ČSN EN 60749-13/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 22. březnu 2021.

20 Kč

ČSN EN 60749-3/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-35 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-4/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-6/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-7/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 22. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-9/Oprava 1 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 7. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61189-2 ed. 2 (359039) - květen 2007 aktuální vydání

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury

770 Kč

ČSN EN 61189-2/změna Z1 (359039) - květen 2007

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61189-5 (359039) - květen 2007

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji

550 Kč

ČSN EN 61189-6 (359039) - květen 2007

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav

440 Kč

ČSN EN 61300-3-29/Oprava 1 (359252) - květen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 23. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-32 (359252) - květen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61755-3-5 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-6 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

36 Elektrotechnika

TNI 36 0450/Oprava 1 (360450) - květen 2007

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

20 Kč

ČSN EN 13201-3/Oprava 1 (360455) - květen 2007

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60601-2-13/změna Z1 (364800) - květen 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na bezpečnost anestetických pracovišť

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50270/změna Z1 (378360) - květen 2007

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

440 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 15097 (474052) - květen 2007

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1269 (643252) - květen 2007

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-5/změna A5 (695245) - květen 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13815 (722498) - květen 2007

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14845-2 (723433) - květen 2007

Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton

125 Kč

ČSN EN 14889-1 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN EN 14889-2 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN EN 1603/změna A1 (727047) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50 % relativní vlhkosti)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1604/změna A1 (727048) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1605/změna A1 (727049) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1606/změna A1 (727050) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1609/změna A1 (727053) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12087/změna A1 (727056) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12430/změna A1 (727062) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12431/změna A1 (727063) - květen 2007

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14063-1/Oprava 1 (727220) - květen 2007

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

20 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

1 229 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t

706 Kč

ČSN EN ISO 10848-2/Oprava 1 (730513) - květen 2007

Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 0821/změna Z3 (730821) - květen 2007

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14390 (730885) - květen 2007

Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 1101/změna Z6 (731101) - květen 2007

Navrhování zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1504-6 (732101) - květen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

230 Kč

ČSN EN 15184 (732150) - květen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška)

190 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t

767 Kč

ČSN 73 6425-1 (736425) - květen 2007

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

550 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14351-1/Oprava 1 (746075) - květen 2007

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 5667-10/změna Z1 (757051) - květen 2007

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

32 Kč

ČSN 75 7300 (757300) - květen 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

230 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - květen 2007

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

350 Kč

ČSN ISO 10523/změna Z1 (757365) - květen 2007

Jakost vod. Stanovení pH

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7150-1/změna Z1 (757451) - květen 2007

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

32 Kč

ČSN EN ISO 9377-2/změna Z1 (757507) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

65 Kč

ČSN 75 7626 (757626) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení polonia 210

125 Kč

ČSN EN ISO 20079 (757745) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku

340 Kč

ČSN EN ISO 16712 (757765) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12236 (806127) - květen 2007 aktuální vydání

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12841 (832635) - květen 2007

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana

340 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.07t, A1 1.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

820 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - květen 2007 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 22523 (844003) - květen 2007

Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.3.1 (875097) - květen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 (875097) - květen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0001 (910001) - květen 2007 aktuální vydání

Dřevěný nábytek - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Oprava 2 4.11t

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 15426-2 (977125) - květen 2007

Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

376 Kč

ČSN ISO 19115/Oprava 1 (979834) - květen 2007

Geografická informace - Metadata

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.