ČSN EN 15238 (836634) Zrušená norma

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

ČSN EN 15238 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení množství pomocných půdních látek a substrátů volně ložených a balených. Tato norma se nepoužívá pro materiály k vápnění půd. Je to referenční metoda, která je navržena s vhodnou úrovní preciznosti, aby mohla být používána pro validaci deklarace množství. Tento dokument se používá pro materiál v pevné formě, který překračuje omezení velikosti částic uvedené v EN 12580 a jehož deklarovaná nominální velikost částic je větší než 60 mm, ale nepoužívá se pro materiál ve formě bloků s pevnými rozměry. Tato metoda se používá pro výrobky, u kterých méně než 10 % (hmotnostní zlomek) materiálu zůstane na prosévačce s velikostí ok 100 mm.

Označení ČSN EN 15238 (836634)
Katalogové číslo 96693
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963966939
Norma byla zrušena k 1. 7. 2023
a nahrazena ČSN EN 15238 (836634)
Tato norma nahradila ČSN EN 15238 (836634) z května 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo