ČSN (normy i změny) z dubna 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60706-3 (010661) - duben 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

350 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč

ČSN IEC 1165/změna Z1 (010691) - duben 2007

Použití Markovových metod

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - duben 2007

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.13t, Oprava 1 10.16t

425 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-3 +A1 (061410) - duben 2007 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou

230 Kč

ČSN EN 30-1-4/změna A1 (061410) - duben 2007

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 26/změna A3 (061411) - duben 2007

Průtokové ohřívače vody s atmosferickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15036-1 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15036-2 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 14968 (259380) - duben 2007

Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15132 (269384) - duben 2007

Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13586/Oprava 1 (270137) - duben 2007

Jeřáby - Přístupy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4429 (317042) - duben 2007

Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61241-1/Oprava 1 (332335) - duben 2007

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1: Ochrana závěrem "tD"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-2/Oprava 1 (333300) - duben 2007

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

20 Kč

ČSN EN 50341-3/změna Z3 (333300) - duben 2007

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

350 Kč

ČSN EN 55022/změna Z1 (334290) - duben 2007

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1/změna Z6 (334590) - duben 2007

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591) - duben 2007 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, Z2 7.11t, A2 11.17t

1 090 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61212-3-3 ed. 2 (346520) - duben 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61212-3-3/změna Z1 (346520) - duben 2007

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-212 ed. 2/Oprava 1 (346553) - duben 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60684-3-233 ed. 2/Oprava 1 (346553) - duben 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62329-2 (346557) - duben 2007

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60626-3/Oprava 1 (346575) - duben 2007

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60371-3-2/Oprava 1 (346610) - duben 2007

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60371-3-5 ed. 2/Oprava 1 (346610) - duben 2007

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61099/Oprava 1 (346732) - duben 2007

Technické podmínky pro nové syntetické organické estery pro elektrotechnické účely

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62217/Oprava 1 (348056) - duben 2007

Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1 000 V - Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62314 (353442) - duben 2007

Statická (bezkontaktní) relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-12-2/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-12-3/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-12-4/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-12-5/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-13-2/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-13-5/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-9-3/Oprava 1 (354055) - duben 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 27. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - duben 2007

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730) - duben 2007 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.12t, A2 12.15t

480 Kč

ČSN EN 60127-1/změna Z1 (354730) - duben 2007

Miniaturní pojistky. Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-020/změna Z1 (356502) - duben 2007

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61860/změna Z1 (358473) - duben 2007

Rozměry nízkoprofilových jader z magnetických oxidů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-9 (358475) - duben 2007

Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

ČSN EN 60749-2/Oprava 1 (358799) - duben 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61274-1-1/změna Z1 (359236) - duben 2007

Optické vláknové adaptéry - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-16/změna Z1 (359251) - duben 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-16 : Zkoušky - Růst plísně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (359251) - duben 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-38/změna Z1 (359251) - duben 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost tlakovaných zapouzdření optických vláknových zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-101-2 (359255) - duben 2007

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61755-2-1 (359256) - duben 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-2-2 (359256) - duben 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61290-1-1/změna Z1 (359271) - duben 2007

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 1-1: Zkušební metody pro parametry zisku - Analyzátor optického spektra

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61291-1/změna Z1 (359273) - duben 2007

Optické vláknové zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z27 (360340) - duben 2007

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z26 (360340) - duben 2007

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z28 (360340) - duben 2007

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A10 (360340) - duben 2007

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

340 Kč

ČSN EN 62384 (360511) - duben 2007

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60929 ed. 3/Oprava 1 (360596) - duben 2007

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-12/Oprava 1 (360600) - duben 2007

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 ed. 2/Oprava 3 (361045) - duben 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A2 (361045) - duben 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60335-2-67 ed. 2/Oprava 1 (361045) - duben 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-68 ed. 2/Oprava 1 (361045) - duben 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61591/změna A1 (361060) - duben 2007

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60601-2-27 ed. 2/Oprava 1 (364800) - duben 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na bezpečnost a náležité vlastnosti elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 22. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2/Oprava 1 (364800) - duben 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2/Oprava 2 (364800) - duben 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-2/změna Z1 (367211) - duben 2007

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro součásti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61966-2-4 (368610) - duben 2007

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62040-2/Oprava 1 (369066) - duben 2007

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna bude zrušena k 9. červenci 2021.

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 14912 (385620) - duben 2007

Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10319-2 (420309) - duben 2007

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

340 Kč

ČSN EN ISO 7500-2 (420322) - duben 2007 aktuální vydání

Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení

230 Kč

ČSN EN 13981-3 (421447) - duben 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 11052 (461501) - duben 2007

Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 15397 (490683) - duben 2007

Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5350-1 (500201) - duben 2007 aktuální vydání

Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 1: Prohlídka laboratorních archů v procházejícím světle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5350-2 (500201) - duben 2007 aktuální vydání

Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 2: Prohlídka vláknin vyráběných v arších v procházejícím světle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8988 (641512) - duben 2007 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14830 (646441) - duben 2007

Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14197-2/změna A1 (697257) - duben 2007

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 480-14 (722325) - duben 2007

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990/změna A1 (730002) - duben 2007

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

350 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t

1 666 Kč

ČSN EN 1997-1/NA ed. A (731000) - duben 2007

National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t

402 Kč

ČSN EN 1504-7 (732101) - duben 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi

230 Kč

ČSN 73 2310/změna Z1 (732310) - duben 2007

Provádění zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13084-1/Oprava 1 (734220) - duben 2007

Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13200-4 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

340 Kč

ČSN EN 13200-5 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny

230 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

230 Kč

ČSN EN 14840 (736184) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár

190 Kč

ČSN EN 1794-2/Oprava 1 (737061) - duben 2007

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14801 (755013) - duben 2007

Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 6081 (756081) - duben 2007 aktuální vydání

Žumpy

230 Kč

ČSN EN 1622 (757330) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

340 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody

190 Kč

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

340 Kč

ČSN EN 15196 (757711) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení

190 Kč

ČSN EN 15204 (757718) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)

440 Kč

ČSN EN ISO 9509 (757732) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu

230 Kč

ČSN EN ISO 19458 (757801) - duben 2007

Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15006 (770533) - duben 2007

Kovové aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry hrdla 25,4 mm

190 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - duben 2007

Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové nádobky

190 Kč

ČSN EN 15010 (770537) - duben 2007

Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15154-1 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15154-2 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 9169 (835020) - duben 2007

Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15370-1 (838227) - duben 2007

Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500) - duben 2007

Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14470-2 (847520) - duben 2007

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-10/změna A1 (855220) - duben 2007

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - duben 2007 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat

230 Kč

ČSN EN ISO 10993-4/změna A1 (855220) - duben 2007

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17665-1 (855251) - duben 2007

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 449 V1.1.1 (875132) - duben 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 526 V1.1.1 (875133) - duben 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA- PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 426 V1.1.1 (875134) - duben 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15187 (910291) - duben 2007

Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč