ČSN ISO 16269-6 (010233) Zrušená norma

Statistická interpretace dat - Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů

ČSN ISO 16269-6 Statistická interpretace dat - Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

ČSN ISO 16269-6 popisuje postupy pro určení tolerančních intervalů, které zahrnují alespoň specifikovaný podíl základního souboru se specifikovanou konfidenční úrovní. Nabízejí se jak jednostranné, tak dvoustranné statistické toleranční intervaly, přičemž jednostranný interval má buď horní nebo dolní mez, zatímco dvoustranný interval má jak horní, tak dolní mez. Jsou uvedeny dvě metody: parametrická metoda pro případ, když studovaný znak má normální rozdělení, a metoda nezávislá na rozdělení pro případ, když není k dispozici informace o rozdělení kromě toho, že toto rozdělení je spojité.

Označení ČSN ISO 16269-6 (010233)
Katalogové číslo 78092
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963780924
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
Tato norma nahradila ČSN ISO 3207 (010232) z dubna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 16269-4 (010233)
Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

ČSN ISO 16269-7 (010233)
Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly

ČSN ISO 16269-8 (010233)
Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů