ČSN EN ISO 18857-1 (757568)

Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

ČSN EN ISO 18857-1 Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy specifikuje metodu stanovení 4-nonylfenolu (směsi izomerů) a 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povrchové vody. Metodu lze používat v koncentračním rozsahu od 0,005 g/l do 0 ,2 g/l pro 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol a od 0,02 g/l do 0,2 g/l pro 4-nonylfenol (směs izomerů). Podle matrice lze metodu používat také u odpadních vod, které obsahují analyzované sloučeniny v koncentračním rozsahu od 0,1 g/l do 50 g/l. Vyšší koncentrace je možno stanovit po příslušném zředění vzorku.

Označení ČSN EN ISO 18857-1 (757568)
Katalogové číslo 78090
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963780900
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18857-2 (757568)
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci