ČSN EN ISO 18857-2 (757568) Aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

ČSN EN ISO 18857-2 Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 18857 specifikuje metodu stanovení vybraných alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní, povrchové a odpadní vody metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) po extrakci tuhou fází a derivatizaci. Metoda je použitelná v pracovním rozsahu od 0,005 _g/l do 0,2 _g/l pro 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (OP) a jeho mono- (OP1EO) a diethoxylát (OP2EO), od 0,03 _g/l do 0,2 _g/l pro 4-nonylfenol (směs izomerů) (NP) a jeho mono- (NP1EO) a diethoxylát (NP2EO), a od 0,05 _g/l do 0,2 _g/l pro bisfenol A (BPA). V závislosti na matrici je tato metoda použitelná také pro odpadní vody v pracovním rozsahu od 0,1 _g/l do 50 _g/l pro OP, OP1EO, OP2EO a BPA a od 0,5 _g/l do 50 _g/l pro NP, NP1EO a NP2EO.

Označení ČSN EN ISO 18857-2 (757568)
Katalogové číslo 91159
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963911595
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18857-2 (757568) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18857-1 (757568)
Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí