ČSN (normy i změny) z května 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14416 (010142) - květen 2005

Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 60974-11/změna Z1 (052205) - květen 2005

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13705 (056832) - květen 2005

Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1101 (061101) - květen 2005 aktuální vydání

Otopná tělesa pro ústřední vytápění

350 Kč

ČSN EN 30-1-1/Oprava 1 (061410) - květen 2005

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12542/změna A1 (078212) - květen 2005

Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m³ včetně - Návrh a výroba

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 407 (078647) - květen 2005

Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-7 (125301) - květen 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - květen 2005

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0020 (130020) - květen 2005

Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody

350 Kč

ČSN EN 1092-3/Oprava 1 (131170) - květen 2005

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

20 Kč

ČSN EN 1759-3/Oprava 1 (131175) - květen 2005

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi

20 Kč

ČSN EN 13828 (135821) - květen 2005 aktuální vydání

Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60297-3-101 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60297-3-102 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60297-3-103 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60297-4/změna Z1 (188001) - květen 2005

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 4: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Přídavné rozměry

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-100/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-100: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Přehled návrhů

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-101/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-101: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Zasouvací a vysouvací držáky

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-102/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-102: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Zabezpečení elektromagnetického stínění

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-103/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-103: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Ochrana před elektrostatickým výbojem

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-104/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-104: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Klíčování

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-105/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-105: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Naváděcí a/nebo zemnicí kolík

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60297-5-107/změna Z1 (188001) - květen 2005

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 5-107: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Zásuvné jednotky zasouvané zezadu

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 297-3/změna Z2 (188001) - květen 2005

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 3: Kostry a souvisící zásuvné jednotky

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12674-3 (269008) - květen 2005

Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

360 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12408 (273014) - květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

190 Kč

ČSN ISO 15219 (277451) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10570 (277907) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Blokovací zařízení kloubového rámu - Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN CEN/TS 13778 (277978) - květen 2005

Mobilní demoliční strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 12509 (278014) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 10532 (278132) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 21467 (278267) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Horizontální směrové vrtačky - Terminologie a obchodní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN 31 0001 (310001) - květen 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Terminologie

6 300 Kč

ČSN EN 9200 (310403) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 3553 (312411) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2085 (312412) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2086 (312413) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2256 (312414) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2684 (312454) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2687 (312455) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2681 (312456) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14946 (320022) - květen 2005 aktuální vydání

Malá plavidla - Maximální nosnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

210 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2/Oprava 1 (332000) - květen 2005

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-1/Oprava 1 (333160) - květen 2005

Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-4/změna Z2 (333432) - květen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-3/změna A11 (333432) - květen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61037/změna Z2 (334570) - květen 2005

Měření elektrické energie - Ovládání tarifu a zatížení - Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1/změna Z2 (334590) - květen 2005

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 (334650) - květen 2005 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

1 460 Kč

ČSN EN 60870-5-101/změna Z3 (334650) - květen 2005

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 101: Sdružený standard pro základní úkoly dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 0350/Oprava 1 (340350) - květen 2005

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61221 ed. 2 (346736) - květen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 61221/změna Z1 (346736) - květen 2005

Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbin (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50265-1/změna Z1 (347101) - květen 2005

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část 1: Zkušební zařízení

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

315 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 60317-15 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

355 Kč

ČSN EN 60317-18 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

315 Kč

ČSN EN 60317-22 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

315 Kč

ČSN IEC 317-15/změna Z3 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-18/změna Z3 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 18: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-22/změna Z3 (347307) - květen 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61076-7-001 (354621) - květen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-001: Příslušenství kabelových vývodů - Vzorová předmětová specifikace

190 Kč

ČSN EN 61038/změna Z2 (356121) - květen 2005

Měření elektřiny - Ovládání tarifu a zatížení - Vlastní požadavky na spínací hodiny

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62054-11 (356121) - květen 2005

Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

485 Kč

ČSN EN 62054-21 (356121) - květen 2005

Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.17t, Oprava 1 11.18t

375 Kč

ČSN EN 62052-21 (356134) - květen 2005

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

690 Kč

ČSN EN 61557-8/Oprava 1 (356230) - květen 2005

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60325 (356566) - květen 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)

440 Kč

ČSN IEC 60325/změna Z1 (356566) - květen 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-4/změna Z1 (357107) - květen 2005

Rozváděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60747-16-10 (358797) - květen 2005

Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60747-16-4 (358797) - květen 2005

Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, A2 4.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60927/změna A2 (360297) - květen 2005

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z24 (360340) - květen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z23 (360340) - květen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z25 (360340) - květen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

ČSN EN 60838-2-1/změna A2 (360385) - květen 2005

Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14

125 Kč

ČSN 36 0400/změna Z3 (360400) - květen 2005

Veřejné osvětlení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60921 (360512) - květen 2005 aktuální vydání

Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

715 Kč

ČSN EN 60921 +A1+A2/změna Z1 (360512) - květen 2005

Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 2/změna A1 (389101) - květen 2005

Třídy požárů

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 8491 (420324) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky (plného průřezu) - Zkouška ohybem

125 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - květen 2005 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN 10108 (425411) - květen 2005

Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky

190 Kč

ČSN EN 10243-1/Oprava 1 (429031) - květen 2005

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

20 Kč

ČSN EN 10243-2/Oprava 1 (429032) - květen 2005

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

20 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 14591-1 (446440) - květen 2005

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

250 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3090 (463090) - květen 2005 aktuální vydání

Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce

125 Kč

ČSN 46 3096 (463096) - květen 2005

Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13742-1 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13742-2 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 309 (490011) - květen 2005 aktuální vydání

Třískové desky - Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 717-1 (490163) - květen 2005

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 3601/změna Z1 (503601) - květen 2005

Asfaltované a dechtované hydroizolačné pásy. Spoločné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - květen 2005

Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN 56 8192/změna Z1 (568192) - květen 2005

Švestky sušené

32 Kč

ČSN 56 8193/změna Z1 (568193) - květen 2005

Rozinky

32 Kč

ČSN 56 8197/změna Z1 (568197) - květen 2005

Sušené fíky

32 Kč

ČSN 56 8198/změna Z1 (568198) - květen 2005

Sušené meruňky

32 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15788-2 (588722) - květen 2005

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 4074/Oprava 1 (637000) - květen 2005

Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN 1566-1 (643176) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin

570 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3170 (656005) - květen 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků

550 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13938-1 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

210 Kč

ČSN EN 13938-2 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii

230 Kč

ČSN EN 13938-5 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin

190 Kč

ČSN EN 13938-7 (668120) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu

190 Kč

ČSN EN 13631-12 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností

125 Kč

ČSN EN 13631-16 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů

190 Kč

ČSN EN 13631-3 (668140) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření

230 Kč

ČSN EN 13763-15 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

230 Kč

ČSN EN 13763-26 (668234) - květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

550 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-7/Oprava 1 (690004) - květen 2005

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

20 Kč

ČSN EN 14015 (698215) - květen 2005

Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN CEN ISO/TS 17892-1/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-10/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-11/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-12/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-3/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-4/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-5/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-7/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN ISO/TS 17892-9/Oprava 1 (721007) - květen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1011/změna Z2 (721011) - květen 2005

Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1012/změna Z1 (721012) - květen 2005

Laboratorní stanovení vlhkosti zemin

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1013/změna Z1 (721013) - květen 2005

Laboratorní stanovení meze plasticity zemin

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1014/změna Z1 (721014) - květen 2005

Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1017/změna Z1 (721017) - květen 2005

Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1020/změna Z1 (721020) - květen 2005

Laboratorní stanovení propustnosti zemin

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1025/změna Z1 (721025) - květen 2005

Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1027/změna Z1 (721027) - květen 2005

Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1030/změna Z1 (721030) - květen 2005

Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1031/změna Z2 (721031) - květen 2005

Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14579 (721166) - květen 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku

230 Kč

ČSN EN 1015-17/změna A1 (722400) - květen 2005

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

65 Kč

ČSN EN 1015-19/změna A1 (722400) - květen 2005

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

65 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t

654 Kč

ČSN 73 0532/změna Z1 (730532) - květen 2005

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 789 (731780) - květen 2005 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

350 Kč

ČSN EN 12637-1 (732139) - květen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem

190 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - květen 2005

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14297 (734211) - květen 2005

Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

190 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti

190 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití

190 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně

125 Kč

ČSN 73 6101/Oprava 1 (736101) - květen 2005

Projektování silnic a dálnic

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6177/změna Z2 (736177) - květen 2005

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12566-1/změna A1 (756404) - květen 2005

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1825-1 (756553) - květen 2005

Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

440 Kč

ČSN EN ISO 9562 (757531) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.08t

372 Kč

ČSN 75 7614/změna Z1 (757614) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení uranu

32 Kč

ČSN 75 7622/změna Z1 (757622) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení radia 226

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7624/změna Z1 (757624) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení radonu 222

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1968 (808510) - květen 2005

Textilní lana a provaznické výrobky - Slovník

550 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 365 (832601) - květen 2005 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

190 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - květen 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

350 Kč

ČSN EN 13211/Oprava 1 (834760) - květen 2005

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti

20 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 14039 (838025) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C₁₀ až C₄₀ plynovou chromatografií

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13060/Oprava 1 (847112) - květen 2005

Malé parní sterilizátory

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14937/Oprava 2 (855262) - květen 2005

Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15197/Oprava 1 (857019) - květen 2005

Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebekontrolu pacientů s diabetes mellitus

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 119-5 V1.2.2 (872002) - květen 2005

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 5: Řízení oteplení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-1 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-4 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-7 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-8 V1.8.1 (875011) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.2.1 (875042) - květen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.3.1 (875042) - květen 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 091-2 V1.2.1 (875089) - květen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 (875120) - květen 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 649 V1.4.1 (875532) - květen 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-3 V1.2.1 (878568) - květen 2005

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.6.1 (879012) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 744 V1.5.1 (879016) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 192 V1.4.1 (879028) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 304 V1.1.1 (879044) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 7825 (917825) - květen 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti plísním

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/změna A11 (943095) - květen 2005

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-21 (974101) - květen 2005 aktuální vydání

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

945 Kč

ČSN ISO 10303-24 (974101) - květen 2005

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč