ČSN EN 13617-4 (699117) Zrušená norma

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

ČSN EN 13617-4 Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument EN 13617-4:2004 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 "Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice", jejíž sekretariát je v DIN.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic.
Vztah této normy k evropským směrnicím je v informační příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy. Dále obsahuje normativní přílohu A (klasifikace parních uzávěrů) a informativní přílohu B (informace o příslušenství na ochranu proti výbuchu).
Tato evropská norma "Benzinové čerpací stanice" sestává ze čtyř částí:
Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolí
Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolí
Tato část evropské normy specifikuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů vhodných pro sestavy výdejních hadic u měrných čerpadel a výdejních zařízení instalovaných v čerpacích stanicích a používaných pro výdej kapalných paliv do nádrží motorových vozidel, lodí a lehkých letadel a do přenosných nádob při průtoku do 200 l.min-1. Věnuje obzvláštní pozornost elektrickým, mechanickým a hydraulickým charakteristikám otočných čepů.
Tento dokument se zaměřuje hlavně na nebezpečí vztahující se ke vznícení vydávaných kapalných paliv nebo jejich par. Tento dokument se rovněž věnuje elektrickým a mechanickým nebezpečím otočných čepů.
Tento dokument není použitelný na otočné čepy pro vydávání stlačených plynů.

Označení ČSN EN 13617-4 (699117)
Katalogové číslo 73097
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963730974
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN 13617-4 (699117)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13617-1 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

ČSN EN 13617-2 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

ČSN EN 13617-3 (699117)
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur