ČSN EN 13201-3 (360455) Zrušená norma

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Výpočtové metody popsané v této evropské normě umožní, aby jakostní charakteristiky osvětlovací soustavy, vypočítané odsouhlasenými postupy, byly objektivně srovnatelné s výsledky získanými z různých zdrojů. Tato evropská norma definuje a popisuje výchozí předpoklady a matematické postupy, které je potřeba používat při výpočtech fotometrických funkčních požadavků soustav osvětlení pozemních komunikací, navržených v souladu s EN 13201-2.

Označení ČSN EN 13201-3 (360455)
Katalogové číslo 72545
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963725451
Změny a opravy Z1 3.07t, Oprava 1 5.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2016
a nahrazena ČSN EN 13201-3 (360455)
Tato norma nahradila ČSN 36 0400 (360400) z prosince 1984
ČSN 36 0410 (360410) z prosince 1984
ČSN 36 0411 (360411) z prosince 1984
ČSN EN 13201-3 (360455) z dubna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení

ČSN EN 13201-2 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-4 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

ČSN EN 13201-5 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti