ČSN 36 0411 (360411) Zrušená norma

Osvětlení silnic a dálnic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro osvětlování dopravně důležitých úseků silnic a dálnic podle zásad a podmínek stanovených v ČSN 73 6101. Předepisuje požadavky na osvětlení s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Osvětlení průjezdných úseků silnic a dálnic musí splňovat požadavky ČSN 36 0410. V poměrně velmi stručné normě (3 strany) jsou normalizovány stručné všeobecné a technické požadavky. Intenzita osvětlení normalizována není, pouze (v změněné tab. v čl.3.1.) jas povrchu, celková i podélná rovnoměrnost a stupeň oslnění. ČSN 36 0411 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985.
"Změnou 1" se s účinností od 1.5.1992 mění text úvodního ustanovení, dále tab. v čl.3.1., kromě toho se provádí drobná úprava textu čl.3.1.2. a doplňuje v Dodatku ČSN 73 6101.

Označení ČSN 36 0411 (360411)
Katalogové číslo 23935
Cena 65 Kč65
Datum schválení 4. 12. 1984
Datum účinnosti 1. 10. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963239354
Změny a opravy Z1 3.92t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN CEN/TR 13201-1 (360455), ČSN EN 13201-2 (360455), ČSN EN 13201-3 (360455), ČSN EN 13201-4 (360455)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 11
  • ČSN 360411
  • ČSN 36 04 11 : 1984
  • ČSN 360411:1984
  • ČSN 36 0411:1984