ČSN 36 0410 (360410) Zrušená norma

Osvětlení místních komunikací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro osvětlování místních komunikací a veřejných prostranství měst a obcí. Předepisuje požadavky na osvětlení místních komunikací a veřejných prostranství s ohledem na bezpečnost dopravy, ochranu osob a majetku. Osvětlení průjezdních úseků silnic a dálnic nesmí být v rozporu s touto normou. Normu lze používat i pro požadavky na osvětlování obdobných prostorů, např. vnitrozávodních komunikací. Norma neplatí pro osvětlování pěších zón a komunikací společenského významu. Norma navazuje na ČSN 36 0400. V poměrně velmi stručné normě (3 strany) jsou normalizovány stručné všeobecné a technické požadavky. Normalizovaná intenzita osvětlení se pohybuje od 0,1 do 4 lx. ČSN 36 0410 byla schválena 2.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. Nahradila ČSN 36 0060 z 3.5.1961.
"Změnou 1)" se s účinností od 1.- 5.1992 ruší a nahrazuje novým textem tab. v čl.3.1., která se týká osvětlení komunikací různých funkčních tříd podle ČSN 73 6110.

Označení ČSN 36 0410 (360410)
Katalogové číslo 23934
Cena 65 Kč65
Datum schválení 4. 12. 1984
Datum účinnosti 1. 10. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963239347
Změny a opravy Z1 3.92t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN CEN/TR 13201-1 (360455), ČSN EN 13201-2 (360455), ČSN EN 13201-3 (360455), ČSN EN 13201-4 (360455)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 10
  • ČSN 360410
  • ČSN 36 04 10 : 1984
  • ČSN 360410:1984
  • ČSN 36 0410:1984