ČSN 36 0400 (360400) Zrušená norma

Veřejné osvětlení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro všechny druhy veřejného osvětlení spolu s doplňujícími ustanoveními přidružených norem při navrhování, udržování, provozu a kontrole osvětlovacích zařízení. Norma platí pro osvětlovací zařízení veřejného osvětlení, pro které byly projektové práce zahájeny po datu účinnosti této a příslušné přidružené normy. Projekty rozpracované, avšak nerealizované před tímto datem nabytí účinnosti musí být upraveny tak, aby splňovaly požadavky kmenové i příslušné přidružené normy. Jsou normalizovány všeobecné i technické požadavky na návrh osvětlení, jeho měření, provoz a údržbu. V rozsáhlé příloze jsou údaje pro výpočet i měření intenzity osvětlení a jasu. ČSN 36 0400 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. "Změnou a)-3/1987" se s účinností od 1.5.1987 provádí v normě několika drobnějších úprav textu, spíše charakteru tiskových chyb.
"Změnou b)-1/1990" se s účinností od 1.3.1990 v normě provedla řada změn textu. Tato změna vyšla tiskem, a to tak, že byl vydán kompletní opravený výtisk normy se zapracovanou změnou a) i b).

Označení ČSN 36 0400 (360400)
Katalogové číslo 23933
Cena 350 Kč350
Datum schválení 4. 12. 1984
Datum účinnosti 1. 10. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963239330
Změny a opravy Za 3.87t, Zb 1.90t, Z3 5.05t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN CEN/TR 13201-1 (360455), ČSN EN 13201-2 (360455), ČSN EN 13201-3 (360455), ČSN EN 13201-4 (360455)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 00
  • ČSN 360400
  • ČSN 36 04 00 : 1984
  • ČSN 360400:1984
  • ČSN 36 0400:1984