ČSN EN ISO 8495 (420328) Zrušená norma

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu zkoušky trubek rozšiřováním prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad v trubce prostřednictvím rozšiřování zkušebního tělesa kuželovým trnem až do vzniku lomu. Může být rovněž použita k hodnocení schopnosti trubek se plasticky deformovat. Zkouška rozšiřováním prstence je vhodná pro trubky s vnějším průměrem od 18 mm do 150 mm včetně a s tloušťkou stěny od 2 mm do 16 mm včetně. Prstence odebrané z konce trubky se rozšiřují pomocí kuželového trnu dokud nedojde k lomu nebo dokud rozšíření zkušebního tělesa nedosáhne hodnoty předepsané v příslušné normě na výrobek. Jsou popsány požadavky na zkušební zařízení a zkušební těleso. Jsou definovány podmínky zkušebního postupu. Je uvedena forma protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 8495 (420328)
Katalogové číslo 73205
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963732053
Norma byla zrušena k 1. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 8495 (420328)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8495 (420328) z ledna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)