ČSN EN 1455-1 (643187) Zrušená norma

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1455-1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na trubky, tvarovky a plnostěnné potrubní systémy z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) a akrylonitrilstyrenuakrylesteru (ASA) pro odpady (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov (označené "B") a pro odpadní systémy používané jak uvnitř budov, tak uložených v zemi uvnitř stavebních konstrukcí (označené "BD"). Zahrnuje rozsah jmenovitých rozměrů, rozsah sérií trubek a poskytuje doporučení týkající se zbarvení. Rovněž také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované v této normě.
Tuto normu je možné použít pro trubky a tvarovky z ABS, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastů a neplastových materiálů určené pro odpadní potrubí pro odvod odpadní vody z domácností (pro nízkou a vysokou teplotu), ventilační nebo odvzdušňovací potrubí a potrubí pro odvod dešťové vody uvnitř budov.
Tato norma se používá pro ABS trubky a tvarovky s hladkým koncem, s integrálním hrdlem pro elastomerní těsnicí kroužek, s integrálním lepeným hrdlem a s integrálním víceúčelovým hrdlem pro spoje s elastomerním těsnicím kroužkem a/nebo pro lepené spoje, přičemž tvarovky mohou být vyrobeny vstřikováním nebo zhotoveny z trubek a/nebo ze vstřikovaných dílů.

Označení ČSN EN 1455-1 (643187)
Katalogové číslo 73106
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963731063
Norma byla zrušena k 1. 7. 2023
a nahrazena ČSN EN 1455-1 (643187)
Tato norma nahradila ČSN EN 1455-1 (643187) z června 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187)
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

foo