Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 334 (386445) Zrušená norma

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3864 Předpisy pro rozvod plynu

ICS: 23.060.40 Regulátory tlaku

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, dimenzování, zkoušení, dokumentaci a značení regulátorů tlaku plynu používaných v regulačních stanicích:
- se vstupním tlakem do 100 barů včetně a jmenovitým průměrem do DN 400;
- pro provozní teploty v rozmezí -20 °C až +60 °C,
používaných k regulaci tlaku plynů 1. a 2. třídy podle EN 437 v přepravních, distribučních a průmyslových plynovodech.
"Regulátory tlaku plynu" budou v této normě nazývány, s výjimkou nadpisů, "regulátory".
Harmonizovaná část této normy se týká standardních regulátorů tlaku plynu používaných v regulačních stanicích, které vyhovují EN 12186 nebo EN 12279. Příloha ZA obsahuje všechny platné základní požadavky uvedené v příloze I směrnice PED pro standardní regulátory tlaku plynu s jednotnou pevností použité v regulačních stanicích vyhovujících EN 12186 nebo EN 12279 s výjimkou externí odolnosti k působení okolního prostředí v případech, kdy dochází ke korozi.
Tato evropská norma uvažuje následující třídy regulátorů:
- třída 1: rozmezí provozních teplot od -10 °C do +60 °C;
- třída 2: rozmezí provozních teplot od -20 °C do 60 °C.
Tato evropská norma platí pro regulátory, u nichž je zdrojem energie potřebné pro regulaci výhradně potrubní plyn, tzn. pro regulátory nevyžadující k regulaci žádný vnější zdroj energie. Tyto regulátory mohou obsahovat zařízení k vypouštění plynu vyhovující požadavkům přílohy F.
Regulátory splňující požadavky této evropské normy je možno prohlásit za regulátory, které jsou "ve shodě s EN 334" a označit značkou "EN 334".
Tato evropská norma neplatí pro:
- regulátory, které jsou instalovány za domovními plynoměry před plynovými spotřebiči pro domácnost nebo v palivovém rozvodu těchto spotřebičů;
- regulátory podle prEN xxxxxx (připravovaná komisí CEN/TC 235 pod označením Wl 00235003);
- regulátory, pro které platí jiná evropská norma (např. EN 88 apod.);
- pro průmyslové regulační armatury podle EN 1349.

Označení ČSN EN 334 (386445)
Katalogové číslo 76421
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2006
Datum účinnosti 1. 10. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963764214
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN 334 +A1 (386445)
Tato norma nahradila ČSN EN 334 (386445) z května 2005
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy