ČSN 31 0001 (310001) Aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Terminologie

ČSN 31 0001 Letectví a kosmonautika - Terminologie
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 6 300 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje termíny a jejich definice z oboru letectví a kosmonautika, používané v technické praxi, v odborné literatuře, v učebnicích a v technické dokumentaci. Ke všem termínům uvádí ekvivalentní termíny v anglickém jazyce. V příloze A jsou pro informaci uvedeny k řadě definic obrázky.
Účelem této normy je odstranit různost termínů používaných pro označení týchž pojmů a nahradit je termíny jednotnými. Norma dále sleduje používání správných termínů a vymýcení termínů chybných a termínů nesprávně tvořených. Norma neobsahuje termíny, které se sice v letectví používají, ale prvotně jsou již uvedeny v terminologických normách jiných oborů, např. elektrotechnice, elektronice, hydraulice, atd. Pokud byly takové termíny zahrnuty, jsou doplněny odkazem na původní normu.
Každý z termínů uvedených v normě je nutno chápat v kontextu vztahů v určité oblasti, v níž je zařazen a definován. Termíny stejného znění mohou být různě definovány v odlišných souvislostech problematiky, do jejíhož systému jsou zařazeny.

Označení ČSN 31 0001 (310001)
Katalogové číslo 67955
Cena 6 300 Kč6300
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 878 stran
EAN kód 8590963679556
Tato norma nahradila ČSN 31 0001 (310001) z března 1972
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 31 00 01
  • ČSN 310001
  • ČSN 31 00 01 : 2005
  • ČSN 310001:2005
  • ČSN 31 0001:2005
foo