ČSN (normy i změny) z května 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16016/Oprava 1 (013116) - květen 2004

Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 2311 (022311) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty

190 Kč

ČSN 02 2313 (022313) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s velkou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2315 (022315) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s čočkovitou hlavou

125 Kč

ČSN 02 2317 (022317) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°

65 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - květen 2004 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 442-2/změna A2 (061100) - květen 2004

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12952-15 (077604) - květen 2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

590 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1935/Oprava 1 (165763) - květen 2004

Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 14649-1 (184320) - květen 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12261/Oprava 1 (257863) - květen 2004

Plynoměry - Turbínové plynoměry

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14330 (321841) - květen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50019 ed. 3/změna Z1 (330375) - květen 2004

Nevýbušná elektrická zařízení - Zajištěné provedení "e"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-14/změna Z1 (332320) - květen 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3022-1 (333022) - květen 2004

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60404-6 (345884) - květen 2004

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč

ČSN EN 60684-3-406 až 408 (346553) - květen 2004

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 684-3-406 až 408/změna Z1 (346553) - květen 2004

Specifikace pružných izolačních trubiček. Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček. List 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61188-5-2 (359038) - květen 2004

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-2: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Diskrétní součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62148-6 (359274) - květen 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - květen 2004

Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60810/změna Z1 (360181) - květen 2004

Žárovky pro silniční vozidla. Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27/změna Z2 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-51/změna Z1 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-52/změna Z1 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-59/změna Z3 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-60/změna Z1 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na vířivé lázně

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-65/změna Z2 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-78/změna Z1 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-82/změna Z1 (361040) - květen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-82: Zvláštní požadavky na obslužné a zábavní stroje

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 6.12t

440 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 3.11t, Oprava 1 2.13t, A12 5.20t

650 Kč

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, A2 6.10t, A11 2.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.05t, A2 5.09t, A11 10.10t, A12 10.10t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.04t, A1 12.08t, A11 12.12t

565 Kč

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 7.20t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 8.20t

480 Kč

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661) - květen 2004

Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791) - květen 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - květen 2004

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)

230 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - květen 2004

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 9831 (467034) - květen 2004

Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13810-1 (492139) - květen 2004 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 681-2 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

405 Kč

ČSN EN 681-3 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

405 Kč

ČSN EN 681-4 +A1 (633002) - květen 2004 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.05t

295 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 2909 (656218) - květen 2004

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14259 (668632) - květen 2004

Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1176/změna Z2 (721176) - květen 2004

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

32 Kč

ČSN 72 1179/změna Z1 (721179) - květen 2004

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

65 Kč

ČSN 72 2600/změna Z2 (722600) - květen 2004

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

440 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-1/Oprava 2 (730567) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0810/změna Z1 (730810) - květen 2004

Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12618-1 (732137) - květen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností

230 Kč

ČSN EN 13529 (732138) - květen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení

230 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - květen 2004 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12260 (757524) - květen 2004

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13439/Oprava 1 (770158) - květen 2004

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu

20 Kč

ČSN EN 13440/Oprava 1 (770159) - květen 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

20 Kč

ČSN EN ISO 11683/Oprava 2 (774001) - květen 2004

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14119 (800873) - květen 2004

Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

340 Kč

ČSN EN 1471/změna A1 (804426) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 1763 (804434) - květen 2004

Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - květen 2004

Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-14 V1.2.1 (875101) - květen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 751 V1.2.1 (878584) - květen 2004 aktuální vydání

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14072 (910224) - květen 2004

Sklo v nábytku - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 649/změna A1 (917850) - květen 2004

Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 651/změna A1 (917852) - květen 2004

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 654/změna A1 (917855) - květen 2004

Pružné podlahové krytiny - Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12103 (917874) - květen 2004 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace

125 Kč

ČSN EN 12455 (917876) - květen 2004 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku

125 Kč