Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 2004

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
70051

ČSN ISO 2631-2 (011405) - duben 2004 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

230 Kč vč. DPH
69987

ČSN 02 2301 (022301) - duben 2004 aktuální vydání

Nýty s půlkulovou hlavou

190 Kč vč. DPH
69988

ČSN 02 2302 (022302) - duben 2004 aktuální vydání

Přesné nýty s půlkulovou hlavou

65 Kč vč. DPH
69989

ČSN 02 2303 (022303) - duben 2004 aktuální vydání

Nýty s nízkou půlkulovou hlavou

65 Kč vč. DPH
69990

ČSN 02 2304 (022304) - duben 2004 aktuální vydání

Přesné nýty s nízkou půlkulovou hlavou

65 Kč vč. DPH
69979

ČSN EN ISO 17834 (038733) - duben 2004

Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot

190 Kč vč. DPH
69698

ČSN EN 1792 (050009) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

590 Kč vč. DPH
70181

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč vč. DPH
70180

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování

230 Kč vč. DPH
70179

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání

190 Kč vč. DPH
70178

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů

190 Kč vč. DPH
70018

ČSN EN 30-1-1/změna A2 (061410) - duben 2004

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70185

ČSN EN 298/změna Z1 (061805) - duben 2004

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69964

ČSN EN 12864/změna A1 (061821) - duben 2004

Nízkotlaké, nepřestavitelné regulátory tlaku, s největším výstupním přetlakem do 200 mbar včetně, s průtokem do 4 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70109

ČSN EN 12953-11 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

350 Kč vč. DPH
70116

ČSN EN 12953-12 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

230 Kč vč. DPH
69608

ČSN EN ISO 14698-1 (125370) - duben 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
69387

ČSN EN 60534-2-5 (134510) - duben 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
70139

ČSN IEC 27-2 +2A+2B/změna Z4 (330100) - duben 2004

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69638

ČSN 33 0420-1/změna Z1 (330420) - duben 2004

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69519

ČSN 33 1500/změna Z3 (331500) - duben 2004

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

190 Kč vč. DPH
69518

ČSN 33 2000-6-61/změna Z3 (332000) - duben 2004

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69975

ČSN EN 60947-8 (354101) - duben 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.07t, A2 12.12t


770 Kč vč. DPH
70167

ČSN EN 61010-2-081/změna A1 (356502) - duben 2004

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzy a jiné účely

Změna byla zrušena k 27. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69128

ČSN IEC 60761-3 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
69129

ČSN IEC 60761-4 (356584) - duben 2004

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.05t


262 Kč vč. DPH
70111

ČSN IEC 651/změna Z4 (356870) - duben 2004

Zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70075

ČSN EN 166000/změna Z1 (358450) - duben 2004

Kmenová specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70119

ČSN EN 61965 ed. 2 (358506) - duben 2004

Mechanická bezpečnost obrazovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
70063

ČSN EN 60335-2-16/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70121

ČSN EN 60335-2-26/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na hodiny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70122

ČSN EN 60335-2-41/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla s elektrickým pohonem pro kapaliny s teplotou nepřesahující 35 °C

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70123

ČSN EN 60335-2-43/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70102

ČSN EN 60335-2-84/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70099

ČSN EN 60335-2-85/změna Z1 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70100

ČSN EN 60335-2-98/změna Z2 (361040) - duben 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70054

ČSN EN 60335-1 ed. 2/Oprava 1 (361045) - duben 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč vč. DPH
70015

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.12t, A11 1.19t


605 Kč vč. DPH
70012

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.08t


315 Kč vč. DPH
70014

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.04t, A2 9.10t


480 Kč vč. DPH
70013

ČSN EN 60335-2-43 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, A2 5.09t


380 Kč vč. DPH
70078

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 11.19t


545 Kč vč. DPH
70077

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t


480 Kč vč. DPH
70076

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.05t, A2 5.09t, A11 12.19t


670 Kč vč. DPH
69742

ČSN EN 50144-2-3/změna A2 (361570) - duben 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70164

ČSN EN 50144-2-5 ed. 2/změna Z1 (361570) - duben 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70128

ČSN EN 61029-2-4/změna A1 (361580) - duben 2004

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70165

ČSN EN 50260-2-5/změna Z1 (361590) - duben 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69932

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A12 (361960) - duben 2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
70110

ČSN EN 60804/změna Z1 (368813) - duben 2004

Integrující-průměrující zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69994

ČSN ISO/IEC 8348 +Amd.1/změna Amd.2 (369641) - duben 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69986

ČSN ISO/IEC 9594-3/Oprava 2 (369671) - duben 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Definice abstraktní služby

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69993

ČSN ISO/IEC 9594-8 ed. 4/Oprava 1 (369671) - duben 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Základní struktury certifikátu veřejného klíče a certifikátu atributu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69974

ČSN EN 609999-2 (370680) - duben 2004

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm² do 300 mm² (včetně)

230 Kč vč. DPH
69616

ČSN EN 14049 (474002) - duben 2004

Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69617

ČSN EN 13997 (474061) - duben 2004

Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
70091

ČSN EN ISO 604 (640606) - duben 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč vč. DPH
69984

ČSN EN 14398-1 (697228) - duben 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč vč. DPH
70097

ČSN EN 14398-3 (697228) - duben 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.06t


295 Kč vč. DPH
68492

ČSN EN 13043 (721501) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.06t, Z2 3.08t, Z4 3.14t


666 Kč vč. DPH
67525

ČSN EN 13139 (721503) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro malty

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t


382 Kč vč. DPH
68527

ČSN EN 13450 (721506) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro kolejové lože

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.06t, Z3 3.14t


414 Kč vč. DPH
67526

ČSN EN 13383-1 (721507) - duben 2004 aktuální vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t


382 Kč vč. DPH
70197

ČSN 72 1510/změna Z2 (721510) - duben 2004

Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70198

ČSN 72 1511/změna Z2 (721511) - duben 2004

Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70200

ČSN 72 1512/změna Z2 (721512) - duben 2004

Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69769

ČSN 72 2610/změna Z1 (722610) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné - CP

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69770

ČSN 72 2611-1/změna Z1 (722611) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69771

ČSN 72 2611-2/změna Z1 (722611) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované - CD

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69772

ČSN 72 2611-3/změna Z1 (722611) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69773

ČSN 72 2621/změna Z2 (722621) - duben 2004

Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69775

ČSN 72 2623-1/změna Z1 (722623) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné - CPR

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69776

ČSN 72 2623-2/změna Z1 (722623) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované - CDR

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69777

ČSN 72 2623-3/změna Z1 (722623) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky - PkR

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69774

ČSN 72 2623/změna Z1 (722623) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69778

ČSN 72 2624/změna Z3 (722624) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69779

ČSN 72 2625-1/změna Z2 (722625) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69780

ČSN 72 2625-2/změna Z2 (722625) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69781

ČSN 72 2628/změna Z1 (722628) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69782

ČSN 72 2629/změna Z1 (722629) - duben 2004

Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69783

ČSN 72 2631-1/změna Z1 (722631) - duben 2004

Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69784

ČSN 72 2632-1/změna Z1 (722632) - duben 2004

Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69785

ČSN 72 2632-2/změna Z1 (722632) - duben 2004

Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69786

ČSN 72 2632-3/změna Z2 (722632) - duben 2004

Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69648

ČSN 72 2632/změna Z1 (722632) - duben 2004

Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70124

ČSN 72 5100/změna Z2 (725100) - duben 2004

Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70064

ČSN EN 87/změna Z1 (725101) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70125

ČSN 72 5108/změna Z2 (725108) - duben 2004

Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení o zkouškách a zkušebních vzorcích

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70126

ČSN 72 5122/změna Z2 (725122) - duben 2004

Stanovení odolnosti keramického střepu a glazury proti chemickým činidlům

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70087

ČSN EN 101/změna Z1 (725126) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70065

ČSN EN 121/změna Z1 (725181) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nízkou nasákavostí (E ≤ 3%). Skupina A I

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70066

ČSN EN 159/změna Z1 (725182) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí (E > 10%). Skupina B III

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70067

ČSN EN 176/změna Z1 (725183) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nízkou nasákavostí (E ≤ 3%). Skupina B I

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70068

ČSN EN 177/změna Z1 (725184) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí (3% < E ≤ 6%). Skupina B IIa

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70069

ČSN EN 178/změna Z1 (725185) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí (6% < E ≤ 10%). Skupina B IIb

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70070

ČSN EN 186-1/změna Z1 (725186) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (3% < E ≤ 6%). Skupina A IIa - Část 1

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70071

ČSN EN 186-2/změna Z1 (725187) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (3% < E ≤ 6%). Skupina A IIa - Část 2

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70072

ČSN EN 187-1/změna Z1 (725188) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (6% < E ≤ 10%). Skupina A IIb - Část 1

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70073

ČSN EN 187-2/změna Z1 (725189) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (6% < E ≤ 10%). Skupina A IIb - Část 2

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70074

ČSN EN 188/změna Z1 (725190) - duben 2004

Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (E > 10%). Skupina A III

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69133

ČSN 72 5191 (725191) - duben 2004

Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t


295 Kč vč. DPH
69366

ČSN EN 1159-2 (727575) - duben 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení tepelné difuzivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
68962

ČSN 73 6380 (736380) - duben 2004 aktuální vydání

Železniční přejezdy a přechody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.08t, Oprava 1 6.10t, Z3 8.13t


527 Kč vč. DPH
68633

ČSN 75 2411 (752411) - duben 2004

Zdroje požární vody

230 Kč vč. DPH
70098

ČSN EN 13400/Oprava 1 (795602) - duben 2004

Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70174

ČSN EN ISO 15195 (851720) - duben 2004

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t


Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
69904

ČSN ETSI EN 301 489-12 V1.2.1 (875101) - duben 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

340 Kč vč. DPH
69809

ČSN ETSI EN 302 054-1 V1.1.1 (875116) - duben 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
70002

ČSN EN 14036 (943453) - duben 2004

Výrobky pro péči o dítě - Hopsadla - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH