ČSN EN ISO 15189 (855101) Zrušená norma

Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost

ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Jedná se o druhé vydání normy nahrazující ČSN EN ISO 15189:2004 a reflektující některé změny provedené v mezidobí v ISO/IEC 17025:2005, z níž norma 15189 vychází. Odlišnosti v textu prvního a druhého vydání jsou však nepatrné.
Tato obsáhlá norma uvádí požadavky na způsobilost a kvalitu zdravotnických laboratoří. Připouští se přitom, že některá země může mít své vlastní předpisy nebo požadavky vztahující se na některé nebo na všechny odborné pracovníky a jejich činnosti a odpovědnosti v této oblasti.
Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta, a laboratoř proto musí být připravena splnit požadavky všech pacientů i klinického personálu odpovědného za péči o pacienty. Tyto služby zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci, předkládání zpráv a poradenskou činnost, a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky práce zdravotnické laboratoře.
Ačkoliv je tato mezinárodní norma zaměřena na použití v oborech služeb zdravotnických laboratoří, které jsou v současnosti běžné, může se ukázat jako použitelná a vhodná také pro pracovníky jiných oborů a služeb. Kromě toho budou moci tuto mezinárodní normu využívat jako podklad pro svoji činnost orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří.

Označení ČSN EN ISO 15189 (855101)
Katalogové číslo 79766
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963797663
Změny a opravy Z1 6.13t
Norma byla zrušena k 30. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (855101)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15189 (855101) z dubna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)