ČSN EN ISO 15195 (851720)

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

ČSN EN ISO 15195 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 28. 2. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma se vztahuje na zvláštní aspekty činnosti zkušebních a kalibračních laboratoří v laboratorní medicíně, které jsou obvykle nazývány "referenčními měřicími laboratořemi" nebo jen "referenčními laboratořemi". Referenční laboratoře by měly realizovat referenční měřicí postupy a poskytovat výsledky měření, které jsou správné, přesné a mají návaznost k mezinárodním nebo národním primárním referenčním materiálům, pokud jsou k dispozici. Dalšími úkoly referenčních laboratoří jsou: podpora při výzkumu nových a inovaci stávajících měřicích postupů, poskytování referenčních hodnot s udanou nejistotou pro materiály ke kalibraci, interní kontrole a externímu hodnocení jakosti a poskytování konzultací pro jednotlivé laboratoře, zdravotnická zařízení, instituce, organizace a průmysl.
Svým obsahem norma navazuje na všeobecné požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří uvedené v ISO/IEC 17025 a na zvláštní požadavky na zdravotnické laboratoře, jak je uvádí ISO 15189. Ve výkladu referenčních měřicích postupů a popisu referenčních materiálů vychází tato norma z ISO 15193, popřípadě ISO 15194. V koncepci návaznosti se odkazuje na ISO 17511 (Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům).
Norma se člení do 5 kapitol a je doplněna dvěma přílohami a bibliografií.

Označení ČSN EN ISO 15195 (851720)
Katalogové číslo 70174
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2004
Datum účinnosti 1. 5. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963701745
Změny a opravy Z1 7.19t
Norma je platná do 28. 2. 2022
a bude nahrazena ČSN EN ISO 15195 ed. 2 (851720)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)