ČSN (normy i změny) z října 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5123 (010138) - říjen 2003

Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů

190 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - říjen 2003

Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání

230 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - říjen 2003

Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

440 Kč

ČSN ISO 14617-11 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje

230 Kč

ČSN ISO 14617-12 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání

230 Kč

ČSN ISO 14617-2 (013630) - říjen 2003

Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1111 (021111) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s dlouhým závitem

190 Kč

ČSN 02 1112 (021112) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s krátkým závitem

190 Kč

ČSN 02 1169 (021169) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby pro přivařování

125 Kč

ČSN 02 1174 (021174) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce ~ 1d)

125 Kč

ČSN 02 1176 (021176) - říjen 2003

Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce ~ 1,25 d)

125 Kč

ČSN 02 1178 (021178) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce ~ 2d)

125 Kč

ČSN 02 1352 (021352) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva

125 Kč

ČSN 02 1371 (021371) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé šrouby s okem

125 Kč

ČSN 02 1386 (021386) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s hákem pro napínače

125 Kč

ČSN 02 1391 (021391) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby do zdiva a do základů

230 Kč

ČSN 02 1402 (021402) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné šestihranné matice malé

125 Kč

ČSN 02 1411 (021411) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1412 (021412) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice nízké

125 Kč

ČSN 02 1413 (021413) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné korunové matice malé

125 Kč

ČSN 02 1491 (021491) - říjen 2003 aktuální vydání

Pojistné matice dvoudílné

125 Kč

ČSN 02 1611 (021611) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1624 (021624) - říjen 2003 aktuální vydání

Čtyřhranné matice k základovým šroubům

125 Kč

ČSN 02 1726 (021726) - říjen 2003 aktuální vydání

Podložky pod nýty

125 Kč

ČSN 02 1739 (021739) - říjen 2003 aktuální vydání

Podložky pro tyče I, U, IE, UE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

85 Kč

ČSN 02 1753 (021753) - říjen 2003 aktuální vydání

Pojistné podložky s nosem

125 Kč

ČSN 02 2507 (022507) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům

125 Kč

ČSN 02 2512 (022512) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny drážkové bez nosu

65 Kč

ČSN 02 2513 (022513) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny vsazené

65 Kč

ČSN 02 2514 (022514) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny drážkové s nosem

65 Kč

ČSN 02 2531 (022531) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny ploské bez nosu

65 Kč

ČSN 02 2532 (022532) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny ploské s nosem

65 Kč

ČSN 02 2562 (022562) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9

125 Kč

ČSN 02 2570 (022570) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.20t

85 Kč

ČSN 02 2575 (022575) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera výměnná s jedním přídržným šroubem

65 Kč

ČSN ISO 281/změna Amd.1 (024607) - říjen 2003

Valivá ložiska. Dynamická únosnost a trvanlivost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 281/změna Amd.2 (024607) - říjen 2003

Valivá ložiska. Dynamická únosnost a trvanlivost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 16348 (038103) - říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 561 (054245) - říjen 2003 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12067-1/změna A1 (061809) - říjen 2003

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Pneumatické provedení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 297/změna A6 (075397) - říjen 2003

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14222 (077822) - říjen 2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.06t

505 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.07t

505 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12237 (120504) - říjen 2003

Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61512-2 (182001) - říjen 2003

Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50065-2-1 (333435) - říjen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t

375 Kč

ČSN EN 50065-4-2/změna A1 (333435) - říjen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

65 Kč

ČSN CISPR 16-1/změna A1 (334210) - říjen 2003

Specifikace metod a přístrojů pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení - Část 1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CISPR 16-2/změna A2 (334210) - říjen 2003

Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení - Část 2: Metody měření rušení a odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/Oprava 2 (334290) - říjen 2003

Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/změna Z3 (334290) - říjen 2003

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-503/změna Z2 (334660) - říjen 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 503: Služby a protokol TASE.2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-1/změna A11 (351330) - říjen 2003

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898 +A1/změna Z1 (354170) - říjen 2003

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898-1 (354170) - říjen 2003

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.05t, Oprava 1 4.05t, A11 4.06t, A12 12.08t, A13 2.13t, Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. květnu 2024 (zobrazit náhrady).

1 477 Kč

ČSN EN 62019/změna A1 (354172) - říjen 2003

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

190 Kč

ČSN 35 4230/změna Z3 (354230) - říjen 2003

Kombinace spínače s pojistkami vn na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1336 (356577) - říjen 2003

Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61300-3-31 (359252) - říjen 2003

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-31: Zkoušení a měření - Činitel sdruženého výkonu optických vláknových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-8 (359270) - říjen 2003

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-5 (359274) - říjen 2003

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630/změna A4 (360030) - říjen 2003

Maximální obrysy pro žárovky

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN EN 60400 ed. 2/Oprava 1 (360381) - říjen 2003

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 3/Oprava 1 (360383) - říjen 2003

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-1/Oprava 1 (360385) - říjen 2003

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38 ed. 2/změna Z1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-39 ed. 2/změna Z1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42 ed. 2/změna Z1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-47 ed. 2/změna Z1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-48 ed. 2/změna Z1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50 ed. 2/Oprava 1 (361040) - říjen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t

485 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 4.09t

500 Kč

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 4.09t, A11 11.12t

675 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 3.09t, A11 11.12t, A2 6.20t

845 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 12.08t, A11 11.12t, A2 6.20t

795 Kč

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna A13 (361950) - říjen 2003

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 2/změna A11 (361960) - říjen 2003

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50346 (369073) - říjen 2003

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.08t, A2 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

920 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978) - říjen 2003

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 141: Generické požadavky na matrici (FC-FG)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5020/změna Z1 (395020) - říjen 2003

Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 945/Oprava 1 (420464) - říjen 2003

Litina. Určení mikrostruktury grafitu (ISO 945:1975)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 1200-7 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 7: Proso

125 Kč

ČSN 46 1200-8 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 8: Pohanka

125 Kč

ČSN 46 1200-9 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13740-1 (470412) - říjen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13740-2 (470412) - říjen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14083 (560074) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

ČSN EN 14084 (560075) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN 56 0253 (560253) - říjen 2003 aktuální vydání

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 868 (640624) - říjen 2003 aktuální vydání

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6481 (656481) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13631-13 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - říjen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti

230 Kč

ČSN EN 924 (668542) - říjen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13919 (721139) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - říjen 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

230 Kč

ČSN 72 2103/změna Z1 (722103) - říjen 2003

Cement síranovzdorný - Složení, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13498 (727107) - říjen 2003 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti vtlačení

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1457/změna A1 (734202) - říjen 2003

Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13331-1 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

350 Kč

ČSN EN 13331-2 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

190 Kč

ČSN EN 13377 (738122) - říjen 2003 aktuální vydání

Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14207 (757541) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu

230 Kč

ČSN EN ISO 17495 (757546) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází

340 Kč

ČSN EN ISO 15913 (757581) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 13619 (760301) - říjen 2003

Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13590 (770221) - říjen 2003

Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti

230 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 402 (832272) - říjen 2003 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 14042 (833615) - říjen 2003

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

440 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - říjen 2003 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1789/změna A1 (842110) - říjen 2003

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-1-1 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-2 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.1.2 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.1.2 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-5 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-6 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-1-8 V2.1.4 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.2.2 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-7 V3.0.1 (872001) - říjen 2003

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.2 (872004) - říjen 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 578 ed. 14 (872610) - říjen 2003

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-12 V1.1.2 (875042) - říjen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (HOLD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-12 V1.1.2 (875042) - říjen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (HOLD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.1.1 (875042) - říjen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.2.1 (875101) - říjen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-7 V1.2.1 (875101) - říjen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-8 V1.2.1 (875101) - říjen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 403 V1.1.1 (875117) - říjen 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz poskytující hlasové služby a přímý tisk pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 036 V1.1.1 (879568) - říjen 2003

Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Základní služby (mod ISO/IEC 23289:2002)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 037 V1.1.1 (879569) - říjen 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro výběr QSIG přes sítě H.323 (mod ISO/IEC 23290:2002)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14056 (910930) - říjen 2003

Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč