ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978)

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 141: Generické požadavky na matrici (FC-FG)

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 14165-141:2001. Tato norma popisuje generické požadavky na sdělovací přenosové médium nazývané "matrice" (fabric). Jedná se o prostředek poskytující přepínané propojení mezi dvojicemi terminálů, k nimž jsou připojeni uživatelé. Matrici lze realizovat jednou nebo několika topologiemi, přičemž tato norma popisuje obecné požadavky, které jsou pro všechny topologie.
Norma obsahuje řadu definic odborných termínů, které jsou v daném oboru důležité.
V jednotlivých kapitolách text normy postupně uvádí:
- předmět normy a normativní odkazy;
- definice odborných termínů, zápisové konvence a seznam zkratek;
- koncepci matrice včetně jejích prvků a topologií jejího uspořádání;
- rámec matrice, její porty a parametry jejích služeb;
- adresování a adresovatelné prvky služby matrice;
- požadavky na matrici, charakteristiky matrice a popis chování matrice ve stanovených situacích;
- požadavky na port matrice a jeho charakteristiky;
- protokol inicializace;
- adresování a konfiguraci;
- vnitřní operace matrice.

Text normy je doplněn řadou ilustrací. Příloha normy uvádí rozdělení příslušného adresového prostoru.

Označení ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978)
Katalogové číslo 68680
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2003
Datum účinnosti 1. 11. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963686806
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 14165-131 (369978)
Informační technologie - Vláknový kanál - Část 131: Požadavky na přepínací matrici (FC-SW)