ČSN EN 12470-5 (258195) Zrušená norma

Klinické teploměry - Část 5: Vlastnosti infračervených ušních teploměrů (s maximálním zařízením)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Text EN 12470-5:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 205 "Neaktivní zdravotnické prostředky", jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Tato část EN 12470 specifikuje metrologické a technické požadavky na klinické infračervené (IR) ušní teploměry s maximálním zařízením pro krátkodobé (momentální) stanovení teploty lidského těla. Norma platí pro přístroje měřící teplotu, které jsou napájeny buď energií z vnitřního zdroje nebo ze sítě, a které indikují tělesnou teplotu subjektu pomocí měření tepelného vyzařování z celého zvukovodu nebo z jeho části. Vztahuje se rovněž na přístroje, které jsou konstruovány pouze k měření teploty ušního bubínku. Vztah ke směrnici EU 93/42/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy. V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 12470-5:2003 s uvedením ve Věstníku je navržen předpokládaný termín vyhlášení říjen 2003. S vydáním ČSN EN 12470-5:2003 není nutné rušit žádné současně platné ČSN.

Označení ČSN EN 12470-5 (258195)
Katalogové číslo 68511
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2003
Datum účinnosti 1. 11. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963685113
Změny a opravy Z1 5.13t
Norma byla zrušena k 31. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 80601-2-56 (364801)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12470-1 +A1 (258195)
Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením

ČSN EN 12470-2 +A1 (258195)
Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice)

foo