Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2002

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
64703

ČSN EN ISO 128-20 (013114) - květen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

230 Kč vč. DPH
64702

ČSN EN ISO 128-21 (013114) - květen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 21: Tvorba čar v CAD

230 Kč vč. DPH
64776

ČSN EN 61691-2 (013750) - květen 2002

Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64774

ČSN EN 61691-3-3 (013750) - květen 2002

Jazyky pro popis chování systému - Část 3-3: Syntéza v jazyku VHDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64721

ČSN EN 80416-2 (013765) - květen 2002

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek

230 Kč vč. DPH
64780

ČSN EN 13068-3 (015030) - květen 2002

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

230 Kč vč. DPH
64542

ČSN EN 777-1/změna A2 (060216) - květen 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64600

ČSN EN 777-2/změna A2 (060216) - květen 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64543

ČSN EN 777-3/změna A2 (060216) - květen 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64601

ČSN EN 777-4/změna A2 (060216) - květen 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64544

ČSN EN 416-1/změna A2 (060217) - květen 2002

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64541

ČSN EN 419-1/změna A2 (060218) - květen 2002

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64540

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t


210 Kč vč. DPH
64797

ČSN EN 483/změna A2 (075323) - květen 2002

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64538

ČSN EN 736-3/změna A1 (133001) - květen 2002

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64498

ČSN EN 1125/změna A1 (166236) - květen 2002

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64497

ČSN EN 179/změna A1 (166237) - květen 2002

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63705

ČSN ISO 4703 (200348) - květen 2002

Podmínky zkoušek rovinných brusek se dvěma stojany - Stroje na broušení vodicích ploch - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63703

ČSN ISO 9524 (201019) - květen 2002

Obráběcí stroje - Čelní plochy těles uložení vřeten u obráběcích center - Funkční rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64707

ČSN EN 81-1/Oprava 3 (274003) - květen 2002

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64708

ČSN EN 81-2/Oprava 3 (274003) - květen 2002

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64007

ČSN EN 4060 (311242) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty ze žáruvzdorných slitin, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
64009

ČSN EN 4058 (311243) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z titanu a slitin titanu, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
64008

ČSN EN 3893 (311280) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W19001 - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
64006

ČSN EN 4104 (312685) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B40002 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
64730

ČSN EN 2667-6 (317540) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nasákavosti ve vodě

125 Kč vč. DPH
64729

ČSN EN 2743 (317640) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Standardní postupy kondicionování materiálů bezprostředně po výrobě před zkoušením

125 Kč vč. DPH
64504

ČSN 33 3020/změna Z2 (333020) - květen 2002

Elektrotechnické předpisy. Výpočet poměru při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64503

ČSN 33 3022/změna Z1 (333022) - květen 2002

Výpočet zkratových proudů ve trojfázových střídavých soustavách

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64662

ČSN EN 61061-2 (346525) - květen 2002

Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t


355 Kč vč. DPH
64663

ČSN EN 61061-2/změna A1 (346525) - květen 2002

Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody

125 Kč vč. DPH
64763

ČSN EN 60684-3-100 až 105 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 100 až 105: Vytlačované PVC trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64764

ČSN EN 60684-3-121 až 124 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 121 až 124: Vytlačované silikonové trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64765

ČSN EN 60684-3-145 až 147 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 145 až 147: Vytlačované PTFE trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64664

ČSN EN 60819-2 (346570) - květen 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
64762

ČSN EN 50353 (346770) - květen 2002

Izolační oleje - Stanovení kontaminace vlákny metodou počítání s použitím mikroskopu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
64512

ČSN EN 60811-1-3/změna A1 (347010) - květen 2002

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64513

ČSN IEC 811-3-1/změna A2 (347010) - květen 2002

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64665

ČSN EN 60264-5-2 (347393) - květen 2002

Balení vodičů pro vinutí - Část 5-2: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu

190 Kč vč. DPH
64742

ČSN EN 50289-1-10 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-10: Elektrické zkušební metody - Přeslech

190 Kč vč. DPH
64746

ČSN EN 50289-3-11 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-11: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti proříznutí

125 Kč vč. DPH
64747

ČSN EN 50289-3-12 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí

125 Kč vč. DPH
64748

ČSN EN 50289-3-16 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-16: Mechanické zkušební metody - Tahové vlastnosti kabelu

125 Kč vč. DPH
64689

ČSN EN 50289-4-1 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
64690

ČSN EN 50289-4-2 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-2: Zkušební metody vlivů prostředí - Pronikání vody

125 Kč vč. DPH
64691

ČSN EN 50289-4-6 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-6: Zkušební metody vlivů prostředí - Cyklická změna teploty

190 Kč vč. DPH
64692

ČSN EN 50289-4-9 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor

125 Kč vč. DPH
64749

ČSN EN 50290-1-1 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně

190 Kč vč. DPH
64750

ČSN EN 50290-2-21 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 3.17t


270 Kč vč. DPH
64751

ČSN EN 50290-2-22 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t


250 Kč vč. DPH
64380

ČSN EN 60947-2/změna A2 (354101) - květen 2002

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64537

ČSN EN 61326/změna Z2 (356508) - květen 2002

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64595

ČSN EN 60252/změna Z1 (358212) - květen 2002

Kondenzátory pro střídavé motory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64641

ČSN EN 50377-2-1 (359242) - květen 2002

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.02t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč vč. DPH
64679

ČSN EN 61754-6/změna A1 (359244) - květen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64642

ČSN EN 62099 (359245) - květen 2002

Optické vláknové vlnové přepínače - Kmenová specifikace

350 Kč vč. DPH
64606

ČSN EN 60456/změna A12 (361060) - květen 2002

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64859

ČSN 36 2205/změna Z2 (362205) - květen 2002

Elektrická trakční výstroj. Točivé elektrické stroje na vozidlech

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64608

ČSN EN 60601-2-45/změna Z1 (364800) - květen 2002

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na bezpečnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64607

ČSN EN 60825-2/Oprava 1 (367750) - květen 2002

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64132

ČSN EN 61909 (368408) - květen 2002 aktuální vydání

Záznam zvuku - Systém minidisk

1 270 Kč vč. DPH
64315

ČSN ISO/IEC 9541-1/změna Amd.1 (369693) - květen 2002

Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 1: Architektura

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
63874

ČSN EN 12259-2/změna A1 (389210) - květen 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

190 Kč vč. DPH
63878

ČSN EN 12259-3/změna A1 (389210) - květen 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

190 Kč vč. DPH
63877

ČSN EN 12259-4/změna A1 (389210) - květen 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

190 Kč vč. DPH
64683

ČSN 46 3120/změna Z2 (463120) - květen 2002

Zelenina čerstvá. Kořenová zelenina

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64685

ČSN 46 3122 (463122) - květen 2002

Křen

125 Kč vč. DPH
64519

ČSN 46 3123 (463123) - květen 2002

Ředkvička

125 Kč vč. DPH
64686

ČSN 46 3124 (463124) - květen 2002

Černý kořen

125 Kč vč. DPH
64684

ČSN 46 3130/změna Z2 (463130) - květen 2002

Zelenina čerstvá. Listová zelenina

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64521

ČSN 46 3135 (463135) - květen 2002

Pekingské zelí

125 Kč vč. DPH
64687

ČSN 46 3136 (463136) - květen 2002

Reveň

125 Kč vč. DPH
64744

ČSN 49 6110/změna Z5 (496110) - květen 2002

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

32 Kč vč. DPH
64532

ČSN EN ISO 3672-1 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1: Systém označování

230 Kč vč. DPH
64531

ČSN EN ISO 3672-2 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
64244

ČSN EN 12944-1 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny

230 Kč vč. DPH
64245

ČSN EN 12944-2 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

190 Kč vč. DPH
63822

ČSN EN 13466-1 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 1: Methanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63821

ČSN EN 13466-2 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 2: 2-propanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64718

ČSN EN ISO 11668 (673047) - květen 2002

Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody

190 Kč vč. DPH
64496

ČSN EN 1797 (697297) - květen 2002

Kryogenické nádoby - Kompatibilita plynu s materiálem

230 Kč vč. DPH
64705

ČSN EN ISO 12567-1/Oprava 1 (730579) - květen 2002

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64440

ČSN 73 1401/změna Z2 (731401) - květen 2002

Navrhování ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64709

ČSN EN 12759 (804631) - květen 2002

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám

230 Kč vč. DPH
63941

ČSN EN 13536 (808818) - květen 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Požadavky pro oděvy - Lehké oděvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
64604

ČSN EN ISO 7726 (833551) - květen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

550 Kč vč. DPH
64510

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (875004) - květen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

550 Kč vč. DPH
64517

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (875004) - květen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč vč. DPH
64516

ČSN ETSI EN 300 341-1 V1.3.1 (875027) - květen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba (RP 02) - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

590 Kč vč. DPH
64437

ČSN ETSI EN 301 721 V1.2.1 (876038) - květen 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

440 Kč vč. DPH
63574

ČSN EN 13451-6 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro obrátkové plochy

190 Kč vč. DPH
63573

ČSN EN 13451-7 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro branky pro vodní pólo

190 Kč vč. DPH
62792

ČSN EN 71-1/změna A1 (943095) - květen 2002

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
62630

ČSN EN 71-1/změna A5 (943095) - květen 2002

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.