ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (875004) Aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je částí 2 vícedílné normy, zabývající se pozemní pohyblivou službou; rádiovými zařízeními s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určenými především pro analogový hovor.
Tato norma platí pro systémy s úhlovou modulací pro použití v pozemní pohyblivé službě pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 000 MHz, s odstupy kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, které jsou určeny převážně pro analogové hovorové vysílání.
V této normě jsou podle vhodnosti použití uvedeny různé požadavky pro jednotlivá kmitočtová pásma, odstupy kanálů, podmínky prostředí a typy zařízení.
Tato norma platí pro následující typy zařízení:
- základnové stanice: zařízení s anténním konektorem;
- pohyblivé stanice: zařízení s anténním konektorem;
- přenosné stanice:
a) s anténním konektorem;
b) bez vnějšího anténního konektoru (zařízení s vestavěnou anténou), ale se stálým nebo dočasným vnitřním RF konektorem 50 W, který umožňuje přístup k výstupu vysílače a vstupu přijímače.

Označení ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (875004)
Katalogové číslo 64517
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2002
Datum účinnosti 1. 6. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963645179
Tato norma nahradila ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (875004) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 086 (875004)
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči

ČSN ETSI EN 300 086 V2.1.2 (875004)
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.3.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.4.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE