ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (875004) Aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma zahrnuje minimální vlastnosti považované za nezbytné pro vyloučení škodlivé interference a optimální využití dostupných kmitočtů. Nemusí nezbytně zahrnovat všechny vlastnosti, které by mohly být požadovány uživatelem, ani nemusí nezbytně reprezentovat optimálně dosažitelnou funkci. Vztahuje se na systémy s úhlovou modulací, používané v pozemní pohyblivé službě, pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 000 MHz s odstupem kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určené především pro analogový
Tato norma zahrnuje následující typy zařízení:
- základnová stanice: zařízení opatřené anténní zásuvkou;
- pohyblivá stanice: zařízení opatřené anténní zásuvkou;
- přenosné stanice:
a) opatřené anténní zásuvkou; nebo
b) bez zásuvky pro vnější anténu (zařízení s vestavěnou anténou), ale opatřené stálým vnitřním nebo prozatímním vnitřním vysokofrekvenčním konektorem 50, který umožňuje přístup k výstupu vysílače a vstupu přijímače.

Označení ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (875004)
Katalogové číslo 64510
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2002
Datum účinnosti 1. 6. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963645100
Tato norma nahradila ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.2.1 (875004) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 086 (875004)
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči

ČSN ETSI EN 300 086 V2.1.2 (875004)
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.3.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.4.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 (875004)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE