ČSN (normy i změny) z května 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 4869-4 (011640) - květen 2001

Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem

190 Kč

ČSN EN 12543-1 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda

190 Kč

ČSN EN 12543-3 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 3: Radiografická metoda štěrbinovou komorou

190 Kč

ČSN EN 12543-4 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany

190 Kč

ČSN EN 12543-5 (015013) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem

190 Kč

ČSN EN 13068-1 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

340 Kč

ČSN EN 13068-2 (015030) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů

190 Kč

ČSN EN 1593 (015060) - květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

255 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - květen 2001

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 442-2/změna A1 (061100) - květen 2001

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 89 +A1/změna A2 (061414) - květen 2001

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12862 (078527) - květen 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin

550 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 9974-1 (119388) - květen 2001

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9974-2 (119388) - květen 2001

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9974-3/změna Z1 (119388) - květen 2001

Spoje pro všeobecné použití a hydrauliku - Otvory a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s kovovým těsněním (typ B)

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-1 (131501) - květen 2001

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

230 Kč

ČSN EN 12570 (133023) - květen 2001

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

145 Kč

ČSN EN 60534-3-1 (134510) - květen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 1567 (135826) - květen 2001

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61131-2/změna A12 (187050) - květen 2001

Programovatelné řídicí jednotky. Část 2: Požadavky na řízení a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 12777-2 (269140) - květen 2001

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0050-604/změna Z1 (330050) - květen 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60050(723)/změna A1 (330050) - květen 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

570 Kč

ČSN IEC 1334-1-1 (334710) - květen 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 1: Architektura systému automatizace dodávky elektrické energie

340 Kč

ČSN IEC 1334-1-4 (334710) - květen 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 4: Identifikace parametrů přenosu dat týkajících se distribučních sítí vn a nn

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč

ČSN 34 7614-6E (347614) - květen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6E: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

420 Kč

ČSN 34 7660-5F (347660) - květen 2001

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60669-2-1/změna Z1 (354106) - květen 2001

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Elektronické spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61036/změna A1 (356112) - květen 2001

Střídavé statické činné elektroměry (třída 1 a 2)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-8/změna A1 (360600) - květen 2001

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 8: Ruční svítidla

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10164-13 +Amd.1/Oprava 1 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce sumarizace

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-14/Oprava 1 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Kategorie testů důvěry a diagnostických testů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-22 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce monitorování doby odpovědi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-4 +Amd.1/Oprava 2 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce podávání poplašných zpráv

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-5 +Amd.1/Oprava 2 (369679) - květen 2001

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu podávání zpráv o událostech

20 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-2 (369814) - květen 2001

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 2: Ikony objektů

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13673 (369842) - květen 2001

Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10252 (420404) - květen 2001

Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích

230 Kč

ČSN EN 10275 (420417) - květen 2001

Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-2 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

125 Kč

ČSN 46 1100-4 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

125 Kč

ČSN 46 1200-2 (461200) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 2: Pšenice

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 315 (492404) - květen 2001 aktuální vydání

Překližované desky - Rozměrové tolerance

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 13196 (560401) - květen 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového oxidu siřičitého destilační metodou

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 291/Oprava 1 (640204) - květen 2001

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3146 (640862) - květen 2001

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

210 Kč

ČSN EN ISO 1873-2/změna A1 (643050) - květen 2001

Plasty - Polypropylén (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 772-13 (722635) - květen 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13009 (730566) - květen 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti

230 Kč

ČSN EN 1877-1 (732123) - květen 2001

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 1: Stanovení epoxidového ekvivalentu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1877-2 (732123) - květen 2001

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 2: Stanovení aminového čísla pomocí stupně celkové zásaditosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1052-4 (732320) - květen 2001

Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací

190 Kč

ČSN EN 912/Oprava 1 (732860) - květen 2001

Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7372 (757372) - květen 2001

Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)

190 Kč

ČSN 75 7373 (757373) - květen 2001

Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13046 (771007) - květen 2001

Obaly - Měkké válcové kovové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 13047 (771008) - květen 2001

Obaly - Měkké kuželové kovové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12469 (831043) - květen 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů

350 Kč

ČSN CR 13464 (832402) - květen 2001

Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-1 V2.1.2 (872001) - květen 2001

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-3 ed. 14 (872648) - květen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.28.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V8.1.1 (872648) - květen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 8.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 609-4 V8.0.2 (872659) - květen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 8.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V7.3.1 (872695) - květen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V8.3.2 (872709) - květen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 8.3.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 454 (875036) - květen 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmová zvuková pojítka - Technické vlastnosti a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.01t

670 Kč

ČSN ETS 300 454/změna A1 (875036) - květen 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmová zvuková pojítka - Technické vlastnosti a zkušební metody

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 426 V1.1.1 (876030) - květen 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES), pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 356-32 V3.0.4 (877068) - květen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 436-1 V1.2.1 (877087) - květen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2110)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.2.1 (877095) - květen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.2.1 (877095) - květen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 408 V1.2.1 (878526) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 407 V1.2.1 (878540) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 630 (878541) - květen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Nízkokapacitní digitální radioreléové systémy (DRRS) pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

340 Kč

ČSN ETS 300 632 (878542) - květen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových videosignálů pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 055 V1.3.1 (878552) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 127 V1.1.1 (878580) - květen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.