ČSN EN ISO 3146 (640862)

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

ČSN EN ISO 3146 Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje dvě metody pro hodnocení chování semikrystalických polymerů při tání. Teploty tání stanovené různými metodami se obvykle od sebe liší o několik stupňů Kelvina z důvodů, které jsou vysvětleny v úvodu normy. Metoda kapilární trubice (metoda A) je založena na změnách tvaru polymeru. Používá se pro všechny semikrystalické polymery a jejich směsi. Metodu A lze rovněž použít pro hodnocení měknutí nekrystalických pevných látek. Metoda polarizačního mikroskopu ( metoda B) je založena na změnách optických vlastností polymeru. Používá se pro polymery obsahující dvojlomovou krystalickou fázi. Není vhodná pro polymerní směsi obsahující pigmenty a/nebo jiná aditiva, která by mohly rušit dvojlom polymerní krystalické fáze.

Označení ČSN EN ISO 3146 (640862)
Katalogové číslo 61796
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2001
Datum účinnosti 1. 6. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963617961
Změny a opravy Oprava 1 7.03t
Tato norma nahradila ČSN ISO 3146 (640862) z září 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)