ČSN ISO 3146 (640862) Zrušená norma

Plasty. Stanovenie správania pri tavení (teplota tavenia alebo oblasť tavenia) semikryštalických polymérov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO 3146, druhé vydání 1985. Mezinárodní norma určuje tři metody hodnocení chování krystalických polymerů při tavení. Předmět normy definuje takto: Semikrystalické polyméry: Polyméry, které obsahují krystalickou fázi obklopenou amorfní fází. Oblast tavení: Teplotní rozsah, během kterého krystalické polyméry při zahřívání ztrácejí svojí krystalinitu. První část popisuje: Metodu kapilární trubice (metoda A). Princip. Zkušební vzorek se zahřívá kontrolovanou rychlostí ohřevu a pozoruje se změna tvaru. Při první viditelné změně tvaru se zaznamenává teplota jako teplota tavení. Druhá část popisuje: Metodu polarizačního mikroskopu (metoda B). Princip. Vzorek se umístí mezi polarizátor a analyzátor a zahřívá se regulovanou rychlostí. Zaznamená se teplota, při které krystalické polymery ztrácejí svojí optickou anizotropii, což se projeví ztrátou dvojlomu světla při teplotě tavení vzorku. Třetí část popisuje: Metodu termické analýzy (metoda C:DTA nebo DSC). Princip. Vzorek a referenční materiál se zahřívá regulovanou rychlostí ohřevu ve vhodném přístroji DTA (metoda C1) nebo DSC (metoda C2), přičemž se zaznamenávají křivky DTA nebo DSC, na kterých jeden nebo několik bodů charakterizují proces tavení. ČSN ISO 3146 (64 0862) byla vydána v září 1992.

Označení ČSN ISO 3146 (640862)
Katalogové číslo 29819
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963298191
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 3146 (640862)