ČSN EN 1567 (135826)

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 1567 Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na rozměry, materiál a provedení (včetně zkušebních postupů) pro redukční ventily a kombinované redukční ventily o jmenovitých světlostech od DN 8 do DN 100, u kterých vstupní přetlak nepřekročí 1,6 MPa (16 bar) a teplota nepřekročí 30 °C u provedení pro studenou vodu a 80 °C u provedení pro horkou vodu. Pokud není výrobcem stanoveno jinak, mohou být ventily montovány v jakékoliv poloze. Použití zařízení specifikovaného v této normě nezbavuje nutnosti použít hydraulická bezpečnostní zařízení k zabránění překročení přetlaku.
Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody, způsobenému výrobky podle této normy:
1) Tato norma neposkytuje žádné informace, pokud jde o to, které výrobky mohou být bez omezení používány v členských státech EU nebo EFTA. Je třeba podotknout že do doby, než budou přijata ověřovací evropská kritéria, zůstávají v platnosti stávající národní předpisy, týkající se používání a charakteristik těchto výrobků.

Označení ČSN EN 1567 (135826)
Katalogové číslo 61066
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2001
Datum účinnosti 1. 6. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963610665
Dostupnost skladem (tisk na počkání)