ČSN (normy i změny) z dubna 2000

zobrazit normy po skupinách

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-2-2 (061410) - duben 2000

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1821-2 (300255) - duben 2000

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8092-3 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 3: Nože pro vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8092-4 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 4: Kolíky pro jedno- a vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1500/změna Z2 (331500) - duben 2000

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

65 Kč

ČSN 33 2000-6-61/změna Z2 (332000) - duben 2000

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/změna A14 (334288) - duben 2000

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-2-2/Oprava 1 (334620) - duben 2000

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61897 (348741) - duben 2000 aktuální vydání

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem typu Stockbridge

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-5 (354101) - duben 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A11 9.13t, A2 6.17t

775 Kč

ČSN EN 60269-2/změna A1 (354701) - duben 2000

Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60688/změna A1 (356215) - duben 2000

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630/změna A3 (360030) - duben 2000

Maximální obrysy pro žárovky

32 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z13 (360340) - duben 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

590 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z12 (360340) - duben 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

590 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z14 (360340) - duben 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 60928/změna A1 (360595) - duben 2000

Příslušenství pro světelné zdroje - Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61702 (364612) - duben 2000

Výkonnost přímo vázaných fotovoltaických (FV) čerpacích systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5360/změna Z2 (395360) - duben 2000

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků. Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 12384 (420425) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy

230 Kč

ČSN EN 10090 (420944) - duben 2000

Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory

340 Kč

ČSN EN 1978 (421311) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Měděné katody

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 157 (441370) - duben 2000

Uhlí - Stanovení forem síry

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1313-1/změna A1 (490025) - duben 2000

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - duben 2000

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

355 Kč

ČSN EN ISO 2039-2 (640619) - duben 2000

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1937 (668630) - duben 2000

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 492/změna A1 (723401) - duben 2000

Vláknocementové střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494/změna A1 (723402) - duben 2000

Vláknocementové vlnité střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10534-2 (730501) - duben 2000

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t

372 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1522 (746006) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1523 (746007) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1933 (746071) - duben 2000

Markýzy - Odolnost proti zatížení způsobenému nadržením vody - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 74 6501/změna Z3 (746501) - duben 2000

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12751 (800070) - duben 2000

Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám

230 Kč

ČSN EN 12562 (800710) - duben 2000

Textilie - Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Zkušební metody

190 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN IEC 788/Oprava 1 (840003) - duben 2000

Lékařská radiologie - Terminologie

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11334-4 (841011) - duben 2000

Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 4: Hole s třemi nebo více opěrami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11199-1 (841012) - duben 2000

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chodítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10555-1/změna A1 (855825) - duben 2000

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12322 (857013) - duben 2000

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.02t

355 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC 6523-1 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-2 (979730) - duben 2000

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 2: Registrace identifikačních schémat organizací

190 Kč