Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12341 (835612) Zrušená norma

Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM10 aerosolových částic - Referenční metoda a postup při terénní zkoušce ověření požadované těsnosti shody mezi výsledky hodnocené a referenční metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu

ICS: 13.040.20 Venkovní ovzduší

Označení ČSN EN 12341 (835612)
Katalogové číslo 58417
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963584171
Norma byla zrušena k 1. 12. 2014
a nahrazena ČSN EN 12341 (835612)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12341:1998. Evropská norma EN 12341:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí požadovanou účinnost zařízení pro odběr vzorků PM10 s cílem sjednotit monitoring v souladu s ustanovením Směrnice 96/62/ES Rady Evropské unie o hodnocení a řízení kvality venkovního ovzduší a první navazující směrnice. V této první navazující směrnici byla thorakální konvence ISO uzančně přizpůsobena frakci PM10 (tj. cílové označení pro vzorkování thorakálních částic; srovnání je podrobněji patrno z Přílohy A). Norma stanoví protokol o zkoušce porovnáním výsledků získaných hodnoceným zařízením pro odběr vzorků PM10 a referenčním zařízením pro odběr PM10 v terénních podmínkách. V podstatě platí, že požadovaná shoda přisouzená hodnocenému zařízení se vztahuje pouze na rozsah podmínek, za nichž byly uskutečněny terénní zkoušky. Provedením terénních zkoušek za typických stavů venkovního ovzduší charakterizujících široké rozmezí parametrů ovzduší je zajištěno, že požadovaná shoda bude platit za převažujících podmínek venkovního ovzduší evropských zemí. Dosažení této shody nebude explicitně potvrzováno pro nějaké zvláštní situace (např. pouze pro ovzduší odpovídající přirozenému pozadí nebo ovzduší sídelní zástavby). Postup uvedený v této normě je myšlen především jako praktický návod, který umožní evropským institucím nebo průmyslu posuzovat různá navrhovaná zařízení pro odběr vzorků v terénních podmínkách. Dosažení shody potvrzené postupy uvedenými v této normě se vztahuje pouze k procesu vzorkování aerosolových částic ve volném ovzduší. Nevztahuje se na běžně používané automatizované metody (tj. absorpce elektromagnetického záření nebo jiných metod) pro analýzu aerosolových částic ve venkovním ovzduší po depozici na záchytném materiálu. Mez detekce a přesnost této analytické metody jsou pro uživatele významnými ukazeteli, jejich určení však přesahuje rozsah této normy. Hlavní důvody pro navržený postup terénní zkoušky jsou uvedeny v Příloze D. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na referenční shodu, kapitolu 5 - Postup zkoušky a kapitolu 6 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C a informativní Přílohy D a E. ČSN EN 12341 (83 5612) byla vydána v dubnu 2000.