ČSN EN ISO 179-2 (640612)

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

ČSN EN ISO 179-2 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 2. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 179-2:1999. Evropská norma EN ISO 179-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 179-2:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma se skládá z následujících částí: Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška a Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška. Tato druhá část normy specifikuje metodu pro stanovení rázových vlastností Charpy plastů ze záznamů závislosti síla-průhyb. Definuje různé typy zkušebních těles tvaru hranolu, různá uspořádání a parametry zkoušky podle typu plastu, zkušebního tělesa a vrubu, které jsou definovány v ISO 179-1 (v ČR zavedena jako ČSN ISO 179-1). Jsou popsány dynamické jevy, jako např. rezonance snímače síly a břitu, rezonance zkušebního tělesa a maxima na záznamu, vznikající setrvačnými účinky při počátečním kontaktu. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 179-2 (64 0612) byla vydána v dubnu 2000.

Označení ČSN EN ISO 179-2 (640612)
Katalogové číslo 58111
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963581118
Změny a opravy A1 11.12t
Norma je platná do 1. 2. 2021
a bude nahrazena ČSN EN ISO 179-2 (640612)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 179-1 (640612)
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška