Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 419-1 (060218) Zrušená norma

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0602 Ústřední vytápění, výpočty a projektování

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 419-1:1999. Evropská norma EN 419-1:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukční provedení, bezpečnost, třídění a značení závěsných zářičů na plynná paliva s atmosférickým hořákem, určených pro sálavý ohřev, pro všeobecné použití vyjma domácností. Norma platí pouze pro spotřebiče provedení A1 a B11 (viz čl.4.3). Tato norma platí pro spotřebiče, které jsou určeny ke zkoušení typu. Požadavky na spotřebiče, u nichž se neprovádějí zkoušky typu, bude nutno případně posoudit. Požadavky týkající se hospodárného využití energie nejsou v této evropské normě obsaženy. Čl.6.7 normalizuje maximální obsah oxidu uhelnatého v suchých spalinách na O,0 - 0,2 obj. %. Kapitola 7.2 na str. 33 - 39 normy se pak komplexně zabývá bezpečností provozu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Třídění spotřebičů , kapitolu 5 - Požadavky na konstrukci, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Značení a návody. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, normativní Přílohu C, informativní Přílohu D, normativní Přílohu E, informativní Přílohy F a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS "Sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv" Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 90/369/EHS. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA). Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 419-1 (06 0218) byla vydána v dubnu 2000.

Označení ČSN EN 419-1 (060218)
Katalogové číslo 58501
Cena 570 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963585017
Změny a opravy A1 8.01t, A2 5.02t, A3 5.03t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 419-1 (060218)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 419-2 (060218)
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie