ČSN (normy i změny) z listopadu 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2631-1 (011405) - listopad 1999 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

540 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - listopad 1999

Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 14163 (011675) - listopad 1999

Akustika - Směrnice pro snižování hluku tlumiči

440 Kč

ČSN EN ISO 11690-3 (011680) - listopad 1999

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2781 (317529) - listopad 1999

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Stanovení tloušťky primeru

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(716-1) (330050) - listopad 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 55014-1/změna A2 (334214) - listopad 1999

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015/změna A2 (334215) - listopad 1999

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013 +A12/změna A14 (334228) - listopad 1999

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/změna A12 (334288) - listopad 1999

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/změna A13 (334288) - listopad 1999

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7470-10/Oprava 1 (347470) - listopad 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-12 +A2/změna Z1 (350000) - listopad 1999

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-2-3 (354508) - listopad 1999

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.05t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 61076-4-103 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-103: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se stíněním, základní síť 2,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-104 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-104: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory, základní síť 2,0 mm s vývody na násobné síti 0,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60564/změna A2 (356410) - listopad 1999

Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem

190 Kč

ČSN IEC 358 (358222) - listopad 1999

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.13t, Z2 6.14t, Z3 9.14t, Z4 5.19t

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

478 Kč

ČSN EN 61747-2 (358787) - listopad 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2: Zobrazovací moduly s kapalnými krystaly - Dílčí specifikace

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61429/změna Z1 (364395) - listopad 1999

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135

125 Kč

ČSN IEC 315-3/změna Z1 (367090) - listopad 1999

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

65 Kč

ČSN EN 50256 (367551) - listopad 1999

Vlastnosti přijímačů DVB

190 Kč

ČSN IEC 487-2-6 (367651) - listopad 1999

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šestý: Výběrový příjem s dvoukanálovým zařízením nebo zařízením s aktivní zálohou

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61162-2 (367823) - listopad 1999

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 14833 (369373) - listopad 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 128-stopé magnetické pásky - Formát DLT 3

570 Kč

ČSN ISO/IEC 10035-2 (369670) - listopad 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-10/změna Amd.1 (369679) - listopad 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce měření používání pro účely účtování

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-11/změna Amd.1 (369679) - listopad 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy metriky

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-16/změna Amd.1 (369679) - listopad 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu znalostí o managementu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-7 (369690) - listopad 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 7: Protokol fyzické vrstvy (PHY-2)

550 Kč

ČSN EN 726-5 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 5: Metody placení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 726-7 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 7: Bezpečnostní modul

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1559-6 (421384) - listopad 1999

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12324-1 (474010) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 1: Rozměrová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12325-1 (474020) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 1: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-1 (474040) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 1: Stanovení programu zařízení vlastníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12858 (502122) - listopad 1999

Tiskové obchodní papíry - Požadavky na nekonečné tiskopisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-1/Oprava 1 (560102) - listopad 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 1761 (635442) - listopad 1999

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3001 (640332) - listopad 1999

Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu

190 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - listopad 1999

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích použitím kapilárního viskozimetru - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 14631 (642840) - listopad 1999

Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1905 (643177) - listopad 1999

Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 13003-2 (647631) - listopad 1999

Para-aramidové příze z nekonečných vláken - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13003-3 (647631) - listopad 1999

Para-aramidové příze z nekonečných vláken - Část 3: Technické specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201/změna Z4 (650201) - listopad 1999

Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3171 (656006) - listopad 1999

Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12582 (681179) - listopad 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu polyethylenglykolu podle molární hmotnosti v neionických povrchově aktivních látkách (ethoxylovaných) metodou HPLC/ELSD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 8536-1/změna Z1 (703350) - listopad 1999

Infuzní přístroje pro lékařské použití. Část 1: Infuzní skleněné láhve

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13187 (730560) - listopad 1999

Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

230 Kč

ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999

Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

230 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 4505/změna Z1 (744505) - listopad 1999

Podlahy. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1281-1/změna A1 (852112) - listopad 1999

Anestetická a dýchací zařízení - Kuželové spojky - Část 1: Spojky s vnějším a vnitřním kuželem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1441/Oprava 1 (855230) - listopad 1999

Prostředky zdravotnické techniky - Analýza rizika

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12439 (855830) - listopad 1999

Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3823-1 (856038) - listopad 1999

Stomatologické rotační nástroje - Část 1: Ocelové a karbidové vrtáčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 902 ed. 5 (872671) - listopad 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 104 V1.1.1 (873005) - listopad 1999

Lidský činitel (HF) - Požadavky z hlediska lidského činitele v evropském telefonním číslovacím prostoru (ETNS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 291-1 V1.2.1 (873556) - listopad 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí zákaznické správy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) - Část 1: Konfigurace jednoduchého vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 132 V1.1.1 (873618) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezpečnostní nástroje (SET) pro použití v telekomunikačních službách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 133 V1.1.1 (873619) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Selektivní přesměrování (SCF) - doplňkové služby (nepodmíněné, při obsazení a při nepřihlášení) - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 207-1 V1.2.5 (877059) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 207-2 V1.2.4 (877059) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 443-1 V1.3.5 (877095) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 647-1 V1.1.2 (877109) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Management vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) a funkce koordinování specifických služeb (SSCF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-10 V1.1.3 (877124) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 10: Podpora převádění rámců

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-3 V1.2.3 (877124) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 3: Podpora přídavných provozních parametrů pro statistickou bitovou rychlost (SBR), dostupnou bitovou rychlost (ABR), přenosový blok ATM (ABT) a kvalitu služby (QoS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-7 V1.1.3 (877124) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN] - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 7: Adresa koncového systému ATM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 061-2 V1.1.3 (877125) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 061-3 V1.1.3 (877125) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 061-5 V1.1.3 (877125) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 060-2 V1.1.3 (877126) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 060-3 V1.1.3 (877126) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 060-5 V1.1.3 (877126) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 006-1 V1.2.3 (877139) - listopad 1999

Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 002-1 V1.2.4 (877145) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 002-2 V1.2.4 (877145) - listopad 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 174-1 V1.1.3 (877146) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 068-1 V1.2.4 (877147) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 001 V1.5.1 (877501) - listopad 1999

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 645 V1.2.1 (878558) - listopad 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) v radioreléovém zařízení - Informační model pro využití na rozhraní Q

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 124 V1.1.1 (878559) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi více body využívající vícenásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 080 V1.1.1 (878560) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Systémy DRRS mezi více body určené pro pevnou službu v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 430 V1.1.2 (878561) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1 x STM-1, pracující v kmitočtovém pásmu 18 GHz s kanálovým rozestupem 55 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 254 V1.1.1 (879543) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 255 V1.1.1 (879544) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 256 V1.1.1 (879545) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 257 V1.1.1 (879546) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 258 V1.1.1 (879547) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Vrácení volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 259 V1.1.1 (879548) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Časová synchronizace ústředen (PINX)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 260 V1.1.1 (879549) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 264 V1.1.1 (879550) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 265 V1.1.1 (879551) - listopad 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Zachycení volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč