ČSN IEC 358 (358222)

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

ČSN IEC 358 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče
25 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 478 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 23. 11. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na:
a) vazební kondenzátory pro vysokofrekvenční výkonové (PLC) systémy na vysokonapěťových venkovních silnoproudých vedeních s rozsahem kmitočtu od 15 Hz do 60 Hz a rozsahem nosného kmitočtu od 30 kHz do 500 kHz;
b ) kapacitní děliče kapacitních měničů napětí (transformátorů napětí). Další požadavky týkající se kapacitních měničů napětí (transformátorů napětí) jsou uvedeny v IEC 186;
c) kondenzátory s jednou svorkou buď stále uzemněnou nebo připojenou na nízké napětí používané jako ochrana proti přepětí nebo pro podobné účely.
POZNÁMKY
1. Schémata kondenzátorů, na které se vztahuje tato norma jsou uvedena na obrázcích A1 až A4 v příloze A.
2. Tato norma se nevztahuje na následující kondenzátory:
- paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 660 V (IEC 871);
- paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy do 660 V včetně (IEC 831);
- paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně (IEC 931);
- kondenzátory určené pro indukční ohřívací zařízení pracující při kmitočtech mezi 40 Hz až 24 000 Hz (IEC 110);
- sériové kondenzátory (IEC 143);
- kondenzátory pro střídavé motory (IEC 252);
- kondenzátory pro použití ve výkonových elektronických obvodech (IEC 1071);
- kondenzátory určené pro obvody trubkových fluorescenčních a jiných výbojkových svítidel (IEC 566);
- kondenzátory pro potlačení rušení radiových kmitočtů (IEC 384-14);
- kondenzátory určené pro použití v různých typech elektrického zařízení, které jsou pokládány za jeho komponenty;
- kondenzátory určené pro použití při stejnosměrném napětí přiložené na střídavé napětí.
Předmětem této normy je:
a) stanovení jednotných předpisů týkajících se provedení, zkoušení a zatížitelnosti;
b) stanovení specifických bezpečnostních předpisů;
c) stanovení pokynů pro montáž a provoz.

Označení ČSN IEC 358 (358222)
Katalogové číslo 56761
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963567617
Změny a opravy Z1 4.13t, Z2 6.14t, Z3 9.14t, Z4 5.19t
Norma je platná do 23. 11. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 60358-1 (358222), ČSN EN 60358-2 (358222), ČSN EN 60358-3 (358222), ČSN EN IEC 60358-4 (358222)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)