ČSN EN 13187 (730560)

Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

ČSN EN 13187 Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 13187:1998. Evropská norma EN 13187:1998 má status české technické normy. Tato norma stanovuje kvalitativní metodu pro určení tepelných nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické zkoušky. Metoda se používá především k určení šíře odchylek v tepelných vlastnostech, včetně vzduchotěsnosti, jednotlivých prvků obvodového pláště budovy. V této normě jsou stanoveny dva způsoby termografie: Zkouška s IR kamerou, která je určena zejména ke kontrole celkového chování nových budov nebo výsledku po rekonstrukci. Zjednodušená zkouška s IR kamerou, která je vhodná při provádění auditů, např. na místě rekonstrukce nebo při výrobní kontrole nebo jiné běžné kontrole. Tato norma se používá ke stanovení polohy tepelných nepravidelností a polohy cesty průniku vzduchu obvodovým pláštěm. Norma se nepoužívá ke stanovení stupně tepelné izolace a vzduchotěsnosti konstrukce. Pro taková stanovení se požadují jiné zkoušky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Snímací zařízení infračerveného záření, kapitolu 6 - Termografická zkouška a kapitolu 7 - Termografický protokol. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C a D. ČSN EN 13187 (73 0560) byla vydána v listopadu 1999.

Označení ČSN EN 13187 (730560)
Katalogové číslo 57465
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963574653
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

foo