ČSN EN 60320-2-3 (354508)

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

ČSN EN 60320-2-3 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 129 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 19. 3. 2024. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 60320-2-3 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 60320 -2-3 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Dále jsou v národní předmluvě uvedeny informační údaje z EN 60320-2-3:1998 a z IEC 60320-2-3:1998. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. (Tento výtisky má 4 strany.) ČSN EN 60320-2-3 (35 4508) byla vydána v listopadu 1999.

Označení ČSN EN 60320-2-3 (354508)
Katalogové číslo 57397
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963573977
Změny a opravy A1 11.05t, Z1 5.21t
Norma je platná do 19. 3. 2024
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60320-2-3 ed. 2 (354508)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60320-1 ed. 4 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

ČSN EN 60320-2-2 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení

ČSN EN 60320-2-4 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

ČSN EN 60320-3 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky

ČSN EN IEC 60320-2-1 ed. 3 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

ČSN EN IEC 60320-2-3 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

ČSN EN IEC 60320-2-4 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů