Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 777-4 (060216) Zrušená norma

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H, požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0602 Ústřední vytápění, výpočty a projektování

ICS: 97.100.20 Plynová otopná tělesa

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 777-4:1999. Evropská norma EN 777-4:1999 má status české technické normy. Tato čtvrtá část evropské normy stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukční provedení, bezpečnost, třídění a značení sestav závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností, sestávajících ze dvou nebo několika hořákových jednotek, přičemž každý hořák je řízen automatikou hořáku a ovládán samostatným ventilátorem se samostatným hrdlem pro odvádění spalin. Tato norma platí pro sestavy provedení B22 (viz čl.4.3) určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky. Norma platí pouze pro ty sestavy, které jsou vybaveny hořáky s úplným předmísením směsi paliva a vzduchu. Tato norma neplatí pro: - sestavy určené k použití v obytných prostorech, - sestavy určené k použití ve venkovním prostředí, - sestavy, u nichž tepelný příkon jednotlivých hořákových jednotek převyšuje 120 kW (vztaženo k výhřevnosti příslušného základního zkušebního plynu), - sestavy s omezením tahu. Rozsáhlá norma (cca 73 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Třídění sestav, kapitolu 5 - Požadavky na konstrukci a provedení, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Značení a návody. Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu E, informativní Přílohu F, normativní G, informativní Přílohu H a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS "Sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv". Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující články této normy podporují požadavků Směrnic uvedených výše. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 777-4 (06 0216) byla vydána v listopadu 1999.

Označení ČSN EN 777-4 (060216)
Katalogové číslo 57500
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963575001
Změny a opravy A1 11.01t, A2 5.02t, A3 9.02t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2009
a nahrazena ČSN EN 777-4 (060216)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 777-1 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 777-2 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 777-3 (060216)
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost