ČSN P ENV 1363-3 (730851)

Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

ČSN P ENV 1363-3 Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 1363-3:1998. Evropská předběžná norma ENV 1363-3:1998 má status české předběžné normy. Národní předmluva: Souvisící ČSN 73 0850 zůstává i nadále v platnosti jako alternativní normativní dokument, určující technické požadavky pro dosavadní zkušební pece. Evropská předběžná norma ENV 1363-3 byla Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) schválena 5. prosince 1998 k prozatímnímu užití jako budoucí evropská norma (EN). Doba její platnosti je omezena z počátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení svých připomínek a zejména pak k zodpovězení otázky, zda tato ENV může být převedena na EN. V souvislosti s tím se její uživatelé žádají, aby své případné náměty, určené pro CEN jako připomínky, zasílají průběžně na adresu: Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1. Tato předběžná evropská norma stanoví postup ověřování tepelných a tlakových charakteristik pecí pro zkoušení požární odolnosti dělicích prvků. Postup se uskutečňuje na kovových pecích, při obnovení výzdivky pece (výměna > 30% výzdivky), při generální opravě pece nebo každé dva roky, podle toho k čemu dojde dříve. Informace o doplňkových měřeních jsou uvedeny v příloze A. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Podmínky zkoušky, kapitolu 6 - Měřicí prvky, kapitolu 7 - Instalace měřicího prvku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použití přístrojů, kapitolu 10 - Zkušební postup, kapitolu 11 - Kritéria ověření, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a konečně informativní Přílohu A. ČSN P ENV 1363-3 (73 0851) byla vydána v listopadu 1999.

Označení ČSN P ENV 1363-3 (730851)
Katalogové číslo 57165
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963571652
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1363-1 (730851)
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 1363-2 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy