Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 737-3 (852761) Zrušená norma

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 3: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 737-3 (852761)
Katalogové číslo 57366
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963573663
Změny a opravy Oprava 1 6.00t, A1 10.00t, Z1 11.07t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 7396-1 (852761)
Tato norma nahradila ČSN 38 6473 (386473) z června 1984

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 737-3:1998. Evropská norma EN 737-3:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů, Část 3: Potrubí pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Část 4: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů, Část 5: Koncentrátory kyslíku a Část 6: Rozměry zástrček pro terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak (připravuje se). Tato třetí část evropské normy stanoví základní požadavky na instalaci, funkčnost, výkonnost, dokumentaci, zkoušení a předávání do užívání potrubních rozvodů pro stlačené medicinální plyny a podtlak tak, aby se zajistila bezpečnost pacienta při trvalém dodávání správného plynu z potrubního rozvodu. Zahrnuje základní požadavky na zdroje napájení, rozvodný systém, řídicí, monitorovací a alarmové systémy a na nezaměnitelnost mezi součástmi rozvodů pro různé plyny. Předmětem této části normy je zajistit: a) návrh zařízení tak, aby byla zajištěna nezaměnitelnost mezi rozvody pro různé plyny, b) opatření pro rezervní plynová napájení a rezervní zařízení tak, aby bylo zajištěno trvalé napájení, c) použití správných materiálů a jejich čistotu, d) správnou instalaci, e) řídicí, monitorovací a alarmové systémy, f) značení potrubního rozvodu, g) zkoušení, převzetí do užívání a certifikaci h) čistotu plynů dodávaných rozvodem. Norma nezahrnuje ustanovení pro spojky specifické pro určitý plyn pro mobilní a stacionární nádoby na kryogenní kapaliny a transportní vozidla, ani pro vstup/výstup lahví na nekryogenní kapaliny a plyny. Rozsáhlá norma (cca 93 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Zdroj napájení, kapitolu 6 - Monitorovací a alarmové systémy, kapitolu 7 - Potrubí, kapitolu 8 - Uzavírací ventily, kapitolu 9 - Terminální jednotky, spojky specifické pro určitý plyn a zdravotnické napájecí jednotky, kapitolu 10 - Značení a barevné označení, kapitolu 11 - Instalace potrubí, kapitolu 12 - Zkoušení, převzetí do užívání a certifikace, kapitolu 13 - Informace dodávané výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L a Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Ustanovení této normy (viz tabulka ZA.1) podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Soulad s těmito ustanoveními je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a souvisejících předpisů ESVO (EFTA)". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 737-3 (85 2761) byla vydána v listopadu 1999.